18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ทหารเรือทัพภาค 4 จับกุมเรือประมงดัดแปลงลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนกลางทะเลอ่าวไทย

ทหารเรือทัพภาค 4 จับกุมเรือประมงดัดแปลงลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนกลางทะเลอ่าวไทย


วันที่ 24 มกราคม 2563เวลา 9.30 น. ที่ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลภาค 2 และเจ้าหน้าที่ศุลกากรภาค 4 สรรพสามิตภาคที่ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมประมง ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมเรือประมงดัดแปลงค้าน้ำมันในทะเลอ่าวไทยโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร โดยทำการยึดเรือ โชคชัย และเรือ ช.โชคชัย ได้ 2 ลำ และน้ำมันดีเซลจำนวน 13,000 ลิตร พร้อมด้วยควบคุมลูกเรือคนไทยอีก 8 คน ขึ้นฝั่งเพื่อดำเนินคดี


พล.ร.ท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เปิดเผยว่า “ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่าพบเรือต้องสงสัยว่าจะทำการขายน้ำมันเถื่อน จึงสั่งการให้ เรือต.271 เข้าตรวจสอบบริเวณแลต 7 องศา 36 ลิปดาเหนือ ลอง 100 องศา 29 ลิปดาตะวันออก หรือบริเวณแบริ่ง 343 ห่างจากปากร่องน้ำสงขลาประมาณ 30 ไมล์ทะเล พบเรือ ช.โชคชัย และเรือ โชคชัย จอดทอดสมองอยู่จึงเข้าทำการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบเอกสารควบคุมเรือและเรือถูกดันแปลงจากเรือประมงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อใช้ในการค้าน้ำมันเถื่อนกลางทะเล เบื่องต้นลูกเรือยังไม่เปิดเผยข้อมูลว่าเป็นของใครและมีใครอยู่เบื่องหลัง ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการสอบสวนเพื่อสาวไปยังผู้ที่อยู่เบื่องหลังต่อไป ขณะที่ได้แจ้งข้อหา 1. มาสามารถนำใบทะเบียนแสดงได้ทันทีเมื่อเจ้าพนักงานทำการตรวจ/และไม่มีเอกสารประจำเรือตามที่กฎหมายกำหนด (พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481) 2. ร่วมกันนำของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร (พงร.บ.ศูลกากร) 3. ขายหรือทีไว้เพื่อขายสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน (พ.ร.บ. สรรพสารมิตร) และ 4 . ใช้เรือโดยไม่มีใบทะเบียน (พ.ร.บ.เดินเรือในด่าน้ำไทย กับลูกเรือทั้ง 8 คนดำเนินคดีต่อไป”

You may also like