19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สุดเจ๋ง! นักศึกษา ม.อ. ต่อยอดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัลระดับโลกเป็นปีที่ 4

นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัลในเวทีโลกเป็นปีที่ 4

28 มกราคม 2563 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อยอดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้รับรางวัลระดับโลก (WorldStar Student Awards 2019, Certificate of Recognition) ซึ่งจัดโดย The Institute of Packaging South Africa และมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นับเป็นการได้รับรางวัลระดับโลก เป็นปีที่ 4 หลังจากได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับเอเชียมาแล้ว

โดยในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging 2018) นักศึกษาในสาขาวิชาฯ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง และชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย รวมทั้งนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ จากสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย


และในปี 2019 นายธกร กำเหนิดผล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ประเภทนักศึกษา ในระดับโลก 2019 (International Packaging Design Student Competition South Africa 2019) ซึ่งจัดการประกวดโดย WPO (World Packaging Organization) โดยในปีนี้จัดที่ The Institute of Packaging South Africa เป็นการได้รับรางวัลระดับโลกประจำปี 2019 โดยก่อนที่ นายธกร ได้รับรางวัล WorldStar ปีนี้ เขายังได้รับรางวัลระดับประเทศ (Thai Star 2019) และระดับเอเชีย (AsiaStar2019) มาแล้ว ซึ่งรางวัลนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลชิ้นที่ 4 ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลระดับโลก

นายธกร กำเหนิดผล กล่าวว่า “สิ่งที่ผมยึดถือ 3 สิ่งหลัก คือ ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และใช้สอยได้จริง สำหรับจุดเด่นของผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทำคุกกี้ ต้องการให้เกิดความโดดเด่นในด้านโครงสร้างที่สะดวกในการประกอบขึ้นรูป ซึ่งมีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยมทำให้ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ได้น้อยเมื่อบรรจุภายในกล่อง อุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถยึดติดให้รวมเป็นหน่วยเดียวเพื่อสะดวกในการบรรจุ ซึ่งสามารถเปิดกล่องออกได้บริเวณด้านข้างของกล่อง รวมทั้งมีข้อความแจ้งตำแหน่งสำหรับเปิด”


นอกจากนี้ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ คือ ไม่ใช้กาวในการประกอบขึ้นรูป และยังคงความแข็งแรงของกล่อง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตได้ ส่วนด้านกราฟฟิกนั้นเลือกใช้ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จริง การเลือกสีโทนน้ำตาล และขาว เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขนม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบ

สำหรับการได้รับรางวัลครั้งนี้ เกิดจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาในคณะฯ เข้าแข่งขันระดับนานาชาติและขอขอบพระคุณ บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ สงขลา และ บริษัท เอส แพ็คแอนด์ พริ้น จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์กระดาษในการทำบรรจุภัณฑ์แก่นักศึกษาในการเรียนตลอดมา

You may also like