19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ปัตตานี เตรียมจัดงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ประจำปี 2563

จังหวัดปัตตานี เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2563 ปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 15.30น.ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2563” ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง ถนนอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างสีสัน และคืนชีวิตชีวา ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวปัตตานีและนักท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สู่สายตาประชาชนให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด


ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากิจกรรมที่จะมีขึ้นในช่วงเวลาการจัดงาน รวม 15 กิจกรรม เช่น ตลาดจีนกือดาจีนอ การจำหน่ายอาหารสามวัฒนธรรม กิจกรรมบ้านขุนพิทักษ์รายา การแสดงงิ้ว การแสดงแสงเสียงประกอบมัลติมีเดีย Mapping 4 D การแสดงน้ำพุดนตรี การแข่งขันบาสเก็ตบอล ฟุตบอล 5 คน ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว วิ่ง Night Run กตัญญูคู่ฟ้าเมืองตานี 2020 การแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย กิจกรรมหามเกี้ยวใหญ่มหามงคล พิธีลุยน้ำ ลุยไฟ กิจกรรมแห่ผ้าพระบฎ เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นต้น
ที่ประชุมได้แสดงความห่วงใยเรื่องการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากบากกิจกรรมจัดขึ้นภายนอกบริเวณงาน ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจะได้นำไปพิจารณาร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและผู้มาร่วมงานด้วย

ภาพ/ข่าว เพชรน้อย ส.ปชส.ปัตตานี

You may also like