19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ชาวบ้านเขารูปช้าง สุดทน! ร้องสหกรณ์เคหะฯ อยู่มา 4 ปี ยังไม่มีประปา ไฟฟ้า และถนน

ชาวบ้านสุดทน ร้องสหกรณ์เคหะฯ หลังอยู่มา 4 ปี ยังไม่มี น้ำประปา ไฟฟ้าและ ถนน ต้องใช้ชีวิตอยู่กันแบบยากลำบาก ขณะที่กรรมการสหกรณ์ฯชี้แจงงบสาธารณูปโภค 7 ล้าน ปัจจุบันเงินหมดต้องรอให้สมาชิกมาผ่อนคืน


วันที่ 25 มกราคม 2563 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการหมู่บ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง ม. 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ประมาณ 50 คน ได้ร่วมตัวกันเพื่อร้องต่อสื่อมวลชนถึงความเดือนร้อนจากการไม่ได้รับความสะดวกในระบบสาธารณูปโภคทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความลำบากมาถึง 4 ปี โดยที่ไม่มีวี่แววว่า สหกรณ์เคหะหมู่บ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูและโครงการ จะมาดำเนินการ


หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ พบว่า โครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ มีการก่อสร้างบ้านทั้งหมด 147 หลัง แบ่งเป็น ห้องแถวและบ้านแผด ซึ่งหากสังเกตุเห็นว่า บ้านแต่ละหลังจะมีแต่ตัวบ้านเท่านั้น ภายในตัวบ้าน บริเวณบันไดและชั้นบนมีสภาพเป็นพื้นปูนไม่มีการปูพื้นกระเบื่อง ส่วนห้องน้ำไม่มีระบบสุขภัณฑ์ ประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า และระบบน้ำภายในบ้านก็ไม่มี


ขณะที่ นางลัดดาวัลย์ สุระตะโก ประธานสหกรณ์เคหสถานหมู่บ้านมั่นคง เมืองใหม่เขารูปช้าง คนใหม่ เปิดเผยว่า หมู่บ้านมั่นคง เป็นโครงการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ที่รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงเส้นทางรถไฟในตัวเมืองสงขลา ปัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 100 คน ซึ่งทุกคนได้รับความเดือนร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ถนนที่ยังเป็นถนนดินแดงช่วงฤดูร้อนมีฝุ่นช่วงฤดูฝนน้ำขัง เพราะคูระบายน้ำไม่มีชาวบ้านต้องใช้วิธีตักน้ำจากบ่อพักระบายลงบนถนนทุกวัน ส่วนเสาไฟฟ้าเป็นเสาไม้ชั่วคราวที่ซึ่งพ่วงไปยังบ้านแต่ละหลัง สภาพสายไฟฟ้าห้อยระโยงระยางซึ่งอาจจะเกิดอันตราย และน้ำประปาทำให้ชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก และยังพบความผิดปกติในการบริหารงานของผู้บริหารสหกรณ์เคหะฯ ชุดเก่าหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ที่มีแล้วแต่ทำไมไม่ทำให้ชาวบ้าน


ขณะที่ นางนภัสสร ศรีวัน ตัวแทนของคณะกรรมการชุดเก่า กล่าวว่า หมู่บ้านมั่นคงเขารูปช้าง มีการบริหารงานในรูปแบบของสหกรณ์ฯ ซึ่งเจ้าของบ้านทั้ง 147 หลังจะต้องเป็นสมาชิกฯและทำสัญญากู้เงินจากสหกรณ์ฯเพื่อซื้อบ้านในราคาหลังละ 208,300 บาท ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มอีกหลังละ 25,000 บาท และเงินจากการสมทบของเจ้าบ้านอีกหลังละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 263,300 บาท ต่อหลัง ซึ่งในแบบก่อสร้างได้ระบุว่า มีเฉพาะตัวบ้าน ส่วนของการปูพื้นกระเบื้อง ห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง เจ้าของบ้านต้องดำเนินการเอง


ส่วนระบบของสาธารณูปโภคในหมู่บ้านมีงบประมาณอยู่แค่ 7.6 ล้านบาทเท่านั้น ขณะที่งบประมาณส่วนนี้ได้ถูกนำไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างบ้านให้กับสมาชิกที่บ้านยังไม่เสร็จเพื่อสามารถให้เข้าอยู่ได้ก่อน ทำให้งบประมาณที่จะนำมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคไม่มี ต้องรอสมาชิกจะนำมาผ่อนจ่ายจนครบหลังจากนั้นสหกรณ์ฯจึงสามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะเรื่องของถนนซึ่งในแผนของโครงการเป็นถนนอัดบดไม่ใช่เป็นถนนคอนกรีดเหมือนที่กล่าวอ้าง ส่วนเรื่องไฟฟ้า ได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอขยายเขตไปแล้ว ส่วนเรื่องของน้ำประปากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และเรื่องคู่ระบายซึ่งต้องรอให้สมาชิกนำเงินมาผ่อนกับสหกรณ์ต่อไป

You may also like