19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

อบจ.ยะลา เตรียมรับหน้าแล้ง เร่งขุดบ่อน้ำตื้น ช่วยเหลือประชาชน

อบจ.ยะลา เตรียมรับหน้าแล้ง เร่งขุดบ่อน้ำตื้น ช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 31 ม.ค. 63 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ บริเวณมัสยิดดุลเราะห์มาน บ้านฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 5 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขุดบ่อน้ำตื้น เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในฤดูแล้ง หลังทางองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้ขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปทำการขุดบ่อน้ำตื้นให้

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระบุว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากภัยแล้ง ซึ่งจังหวัดยะลา ประสบภัยแล้งมาทุกปี ปีนี้คาดว่าน่าจะเกิดภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนหลายพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงมาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้เตรียมป้องกันภัยแล้งทั้งเรื่องน้ำในการอุปโภคบริโภค ส่วนหนึ่งน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ดำเนินการเรื่องการขุดบ่อน้ำตื้น ซึ่งปีนี้ได้บรรจุในแผนงาน 120 บ่อ ขณะที่ปีที่แล้วได้ดำเนินการขุดบ่อน้ำตื้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้กว่า 90 บ่อ

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปีในการขุดบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชน ปัจจุบันบ่อน้ำตื้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้แก้ปัญหาครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ มีกว่า 1,000 บ่อ และจากการประเมินติดตามเป็นสิ่งที่น่าพอใจ บ่อน้ำตื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ไปขุดให้พี่น้องประชาชนในชุมชน ในหมู่บ้าน ที่สาธารณะต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งได้ ซึ่งตามปกติพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จะมีบ่อ ที่เป็นบ่อส่วนตัว หรือบ่อครอบครัว เนื่องจากการขุดบ่อที่ใช้ประจำ ใช้คนขุดความลึกไม่มากประมาณ 5-6 เมตร ช่วงหน้าฝนไม่ใช่หน้าแล้งก็ไม่มีปัญหา สามารถใช้น้ำจากบ่อได้เพียงพอ แต่ช่วงหน้าแล้งก็จะเป็นปัญหาน้ำที่ใช้อยู่นั้น ไม่มีน้ำ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน

ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ก็ช่วยกันดูแลการขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชน มีรถนำไปให้บริการ แต่การแก้ปัญหาที่ช่วยประชาชนได้อีกทางหนึ่ง คือ การขุดบ่อน้ำตื้น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็จะบูรณาการกับท้องถิ่น พื้นที่ที่ประสบปัญหา รวมถึงอุปกรณ์ก็จะมีการบูรณาการกัน เชื่อว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำในปีนี้ก็จะผ่อนคลายได้ ทั้งนี้ ไม่ใช่จะช่วยเฉพาะการขุดบ่อน้ำตื้นเท่านั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ยังเข้าไปดูแลเรื่องการขุดสระ ขุดลอก หนองบึง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วย บางแห่งก็เป็นโรงเรียน หลายพื้นที่ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงด้านเกษตรกรรมด้วย ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงภัยแล้ง สำหรับในปี 2563 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ตั้งเป้าหมายขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 150 บ่อ ซึ่ง 1 เดือนที่ผ่านมา สามารถขุดบ่อน้ำตื้นได้แล้ว 10 กว่าบ่อ คลอบคลุม ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ นายอาสมี เซะบากอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้กล่าวขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่ได้นำเครื่องจักรกลมาช่วยเหลือในช่วงภัยแล้ง โดยระบุว่าตำบลกายูบอเกาะ มี 4 หมู่บ้านที่เกิดสถานการณ์ ที่กำลังขุดนี้เป็นหมู่ที่ 5 มีประชาชน 300 กว่าคนอาศัยอยู่ ที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วง ประกอบกับในพื้นที่เป็นที่เนิน บ่อน้ำตื้น ซึ่งชาวบ้านได้ขุดกันเอง น้ำจะแห้ง ชาวบ้านมีความจำเป็นต้องใช้น้ำ สำหรับบ่อที่ขุดนี้เป็นที่สาธารณะ มัสยิดของหมู่บ้าน เวลาชาวบ้านมาประกอบศาสนกิจ ต้องใช้น้ำ ซึ่งโครงการขุดบ่อน้ำตื้นเป็นโครงการที่ดีมากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนเครื่องจักรกลมาให้ โดยทางท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ น้ำมัน ท่อซีเมนต์ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สทท.ยะลา

You may also like