21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นราธิวาส จัดงานแสดงสินค้า-จับคู่ธุรกิจจชต.ครั้งแรก! ไทย-มาเลย์ร่วมงานคึกคัก

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ครั้งแรกของการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : Date in South อย่างยิ่งใหญ่ ที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 31 ม.ค. 63 ที่ลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมดาโต๊ะซรี ไซฟุดดีน นาซูตีออน บินอิสมาอีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภคประเทศมาเลเซีย รวมเปิดงานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Digital Business and Trade exhibition in southern Thailand : Date in South งานแสดงสินค้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับภาคเอกชน โดยสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย รวม 200 ร้านค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนและพัฒนาความรู้สร้างเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ สู่การต่อยอดนวัตกรรมใหม่และขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าและบริการที่กว้างออกไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียน ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาคเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในระดับนานาชาติต่อไป นอกจากนี้ จะมีการประชุม IMT-GT หรือโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายที่ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งมีผู้ประกอบการตอบรับเดินทางมาร่วมประชุม 80 คน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในด้านความร่วมมือทางธุรกิจของภาคเอกชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “การค้าชายแดนระหว่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศต่อกันปีละหลายแสนล้านบาท ประกอบกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้ง 2 ประเทศ จึงก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อการค้า การลงทุน อีกทั้งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย ในฐานะมิตรประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาเซียน ในอนาคตข้างหน้า ทั้งด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจะเร่งรัดผลักดันการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาสู่อนาคต เช่น เร่งรัดการศึกษาก่อสร้างทางรถไฟทางคู่จากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเมืองชายแดน และมุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศทั้ง 9 ด่าน อาทิ ด่านสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อด่านรันเตาปันยัง ด่านบูเก๊ะตาเชื่อมต่อกับด่านบูกิตบุหงา ด่านสะเดาเชื่อมต่อด่านบูกิตกายูฮิตัม”

ด้าน ดาโต๊ะซรี ไซฟุดดีน นาซูตีออน บินอิสมาอีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภคประเทศมาเลเซีย พอใจกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เพราะการขยายเครือข่าย และจับคู่ธุรกิจของนักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการต่อยอดธุรกิจในตลาดการค้าระหว่างประเทศที่กว้างขวางขึ้น

โดยในพิธีเปิดครั้งนี้ มีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ผู้แทนเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก และหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานพร้อมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยและมาเลเซีย ที่มีประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวชมงารกันอย่างคึกคัก

ข้อมูลข่าวและที่มา : กุศลิน สุวรรณโณ/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

You may also like