19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูล สั่งระดมกำลังพร้อมรับมือเผชิญเหตุเชื้อไวรัสโคโรนา เนื่องจากจัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

สตูล..เปิดศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันการระบาด หลังเชื้อไวรัสโคโรนาถูกยกระดับให้เป็นภัยแห่งชาติ สั่งระดมกำลังพร้อมรับมือเผชิญเหตุเนื่องจากจัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล หลังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เรียกประชุมทีมสาธารณสุขจังหวัด พร้อมโรงพยาบาลทุกแห่ง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทันทีเพื่อยกระดับการป้องกันหลังจัดเป็นภัยระดับชาติ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันกรณีการระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีหากพบการระบาดในพื้นที่ โดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล (ป้องกันการระบาด) พร้อมมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนสายพันธุ์ใหม่ มาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มาตรการด้านตรวจคนเข้าเมือง มาตรการด้านการขนส่งและการอพยพประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ยอมรับว่าในที่ประชุมว่าจังหวัดสตูลจัดเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางมาเกาะแก่งจำนวนมาก แม้ขณะนี้จะเริ่มลดน้อยลงแต่เพื่อความไม่ประมาท จำเป็นต้องมีการยกระดับมาตรการป้องกันและติดตามสถานการณ์ระบาดกอย่างใกล้ชิด โดยใช้กลไกของกองบัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวัง ในการดำเนินการโดยมีสาธารณสุขเป็นผู้กำไหนด และจัดทำแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง คัดกรองกักกันโรค เตรียมความพร้อมในด้านยาเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์หากเกิดกรณีการระบาด การสื่อสานกับประชาชน ซึ่งทางโรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมทำแผนเผชิญเหตุของตนเองหากเกิดสถานการณ์จริง ไปพร้อมกับการสร้างการรับรู้ แก้ไขข่าวลือ โดยใช้กลไกฝ่ายปกครอง

สำหรับจ.สตูลมีการคัดกรองบุคคลที่คาดว่าจะมาจากประเทศจีนตามพรมแดนทางทะเล และทางบกระหว่างประเทศ 4 จุด ได้แก่พรมแดนตำมะลัง อ.เมืองสตูล พรมแดนวังประจัน อ.ควนโดน และเส้นทางเรือจากลังกาวีสู่เกาะหลีเปะ รวมทั้งจุดลงท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู เพื่อคัดกรองและซักประวัติอย่างเข้มงวด

ภาพ/ข่าว อุดมลักษณ์ แสงบัว-สตูล

You may also like

You may have missed