21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รองผู้ว่าฯขอนแก่น ดูงาน”อุทยานธรณีโลกสตูล” พร้อมดัน “อุทยานธรณีขอนแก่น” สู่ระดับโลก

“สตูล” ต้อนรับรองผู้ว่าฯขอนแก่น ศึกษา-รับคำชี้แนะแนวทางขับเคลื่อน”อุทยานธรณีขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราขการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นอุทยานธรณีโลก ในปี พ.ศ.2561 เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น ไปสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดสตูลและเมืองต่างๆที่ได้รับการประกาศ และที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อนได้มีการจัดตั้งเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอทุ่งหว้า และนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล

You may also like