18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | ชวน“ใช้-ชิม-ช้อป โอทอปภาคใต้” ณ รพ.สงขลานครินทร์

ชวน“ใช้-ชิม-ช้อป โอทอปภาคใต้” ณ รพ.สงขลานครินทร์

 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนในชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและรายได้แก่ชุมชนในภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จับมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าว“ไทยช่วยไทย ใช้-ชิม-ช้อป โอทอปภาคใต้” ขึ้น ณ บริเวณลานเวทีสุขภาพ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ภายในงานมีการนำร้าน OTOP บางส่วนมาเปิดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อ ซึ่งการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ จะเริ่มขายในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยแบ่งพื้นที่การจัดออกเป็น 2 โซน ได้แก่
โซนที่ 1 : บริเวณหน้าคลินิกตา และคลินิกหู คอ จมูก เก่า ซึ่งเป็นตำแหน่งกลางโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง จะจัดเป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของแห้ง ของฝาก และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จำนวน 16 ร้าน
โซนที่ 2 : บริเวณพื้นที่ว่างข้างอาคารศรีเวชวัฒน์ จัดเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหาร และสินค้าบริโภคจำนวน 3 – 4 ร้าน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลิ่นของอาหารไปรบกวนผู้ป่วยและคำนึงถึงความสะอาดของพื้นที่

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีผู้มารับบริการประมาณ 10,000 คนต่อวัน หากมีการจัดพื้นที่เพื่อจัดงาน OTOP ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ผลิตสินค้าจะมีมีพื้นที่ในการจำหน่าย กลุ่มที่ 2 คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติที่มาโรงพยาบาลได้เลือก ใช้-ชิม-ช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจและในช่วงที่จะเกิดภัยแล้งตามทิศทางของรัฐบาล

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา ขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่มอบโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ใช้พื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า คณะทำงานฯได้คัดสรรสินค้าคุณภาพ แบรนด์ OTOP จากสงขลาและในภูมิภาค ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มช่องทางการตลาด กระจายรายได้ ถึงเศรษฐกิจชุมชน คนฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อสร้างพัฒนากลไกการทำงานของเครือข่ายเชิงรุกกระจายทุกพื้นที่ กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้ OTOP รุ่นใหม่ ได้มุ่งหน้าพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ สู่มาตรฐานระดับสากลได้ในที่สุด ภายในงานผู้ประกอบการจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์ สินค้าหลากหลาย อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึกของตกแต่ง เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารชวนชิม ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ OTOP สินค้า OTOP สงขลา โดยมีสินค้ามากกว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการมีมากกว่า 1,000 ราย เข้าร่วมงาน

You may also like