19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา ขับเคลื่อนวาระ “สงขลาเมืองกีฬา” เตรียมจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ ปี 63

จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนวาระ “สงขลาเมืองกีฬา” เตรียมจัดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด พร้อมพัฒนาสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพ

วันนี้ (18 ก.พ. 63) ที่ห้องติณสูลานนท์ ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาติณสูลานนท์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างคุณลักษณะให้ผู้เข้าแข่งขันมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนเป็นการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อในจังหวัดสงขลาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพ และเป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุน และเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา

สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว กำหนดจัดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดจะมีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อคู่สำคัญ ระหว่างทีมชาติไทย พบกับทีมชาติมาเลเซีย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมร่วมเชียร์ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาในวัน และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สวท.สงขลา

You may also like