19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“สื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู 5 จังหวัดชายแดนใต้” มุ่งพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ สร้างสื่อดีแก่สังคม

“สื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู5จังหวัดชายแดนใต้ มุ่งพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ สร้างสื่อดีแก่สังคม

วันนี้ (20 ก.พ. 2563) สมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ นำโดย นายคงพันธ์ เชิดบำรุง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายกันติพจน์ สิริภัคดิสกุล กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช) นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.สงขลา นางขวัญลดา ธรรมรัตน์ ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายวรยุทธ คุณยาเฮน ผู้แทนสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา แถลงข่าวโครงการ “สื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู(5 จังหวัดชายแดนใต้) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

โครงการดังกล่าวทางสมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความประสงค์ที่จะจัดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ คือ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยโครงการฯ นี้ จะมีการจัดกิจกรรมระยะยาวตลอดปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. การจัดการประกวดนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ชายแดนใต้ (สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนชายแดนใต้) อันประกอบด้วย สื่อประเภทหนังสั้นหรือคลิป ภาพวาด โปสเตอร์ วิดีโอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมสะท้อนสังคมด้านเด็กและเยาวขน จำนวน 24 รางวัล รวมเป็นเงิน จำนวน 300,000 บาท
  2. จัดทำเพจ “สื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู (5 จังหวัดชายแดนใต้)”
  3. รายการทีวี “ช่องเคเบิลสงขลา”
  4. ค่ายพลังสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพูฯ จำนวน 56 พื้นที่ (56 อำเภอในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้)
  5. มหกรรมสื่อสร้างสรรค์ฯ ชายแดนใต้
  6. เวทีสมัชชาสื่อสร้างสรรค์ฯ

นายกันติพจน์ สิริภัคดิสกุล กล่าวว่า “การบริโภคสื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากสื่อมีทั้งสื่อที่ดีและไม่ดี จึงอยากฝากถึงน้องๆ เยาวชนทุกคนให้เลือกบริโภคแต่สื่อที่ดี โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีเรื่องข่าวเท็จ เรื่องโกหก หลอกลวงเยอะแยะมากมาย การรับข้อมูลหรือเสพสื่อในโลกออนไลน์จึงต้องมีสติและวิจารณญาณ การที่ทางสมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ร่วมกันคิดโครงการนี้ขึ้นมา ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ใช้สื่อไปในทิศทางที่ดี เรียกได้ว่าให้เกิด “หัวใจสีชมพู” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้น วันนี้การเกิดขึ้นของโครงการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายแต่สื่อที่ดีๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพของเยาวชนได้ในอนาคต”

ด้าน นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน อบจ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก กอปรกับปัจจุบันนี้สื่อต่างๆ เป็นทั้งประเโยชน์ และมีโทษอย่างมหันต์ หากเมื่อเราเสพอย่างไม่มีสติ หลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ เกิดขึ้นจากการเสพสื่อที่ขาดวิจารณญาณ ขาดการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ เด็ก สตรี และเยาวชน เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นนโยบายของ อบจ.สงขลา จึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนเหล่านี้ และที่ผ่านได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลามาโดยตลอด ทั้งด้านสังคม ด้านยาเสพติด และเรื่องเพศ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นนโยบายที่สำคัญของอบจ.สงขลา ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนของจังหวัด เพื่อที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ดังนั้น ทางอบจ.สงขลา จึงยินดีที่จะให้การสนับสนุนต่อโครงการดังกล่าว”

ขณะที่ นางขวัญลดา ธรรมรัตน์ กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลามาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ สโลแกน “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ยังคงใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน ตนรับราชการมา 15 ปี ดูแลรับผิดชอบด้านเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด ทำการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตนได้เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลามีการพัฒนาที่ดีขึ้น เราในฐานะกระทรวงการพัฒนาสังคมฯยังยืนยันที่จะสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ได้มีกิจกรรมดี ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเช่นนี้ไปตลอด”

นอกจากนี้ นายคงพันธ์ เชิดบำรุง กล่าวว่า “โครงการสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการที่จะผลิตสื่อ เพื่อให้สื่อเป็นนวัตกรรมในการร่วมพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเน้นให้เป็นสื่อที่เป็นรูปธรรม สามารถทำได้จริง ไม่ใช่เพียงแต่พูดลอย ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป ทางคณะดำเนินงานจะทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาทุกแห่งใน 5 จังหวัดชายแดนใต้อีกครั้ง”

นายวรยุทธ คุณยาเฮน กล่าเสริมว่า “ทางสมาคมจังหวัดสงขลาได้มีการประสานงานร่วมกับทางภาคีต่างๆ ในพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่ “มหานครแห่งเยาวชน”  ซึ่งทางสมาคมฯพร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆภายในจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสมาคมฯเองได้เห็นถึงความสำคัญของสื่อที่มีผลต่อเด็ก เยาวชน และคนในสังคม การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในสังคมให้สามารถแยกแยะ วิเคราะห์ได้ว่าสื่อจริงสื่อไหนปลอม และที่สำคัญไปกว่านั้นโครงการฯนี้ ยังสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนสามารถผลิตสื่อที่ตนเองต้องการได้”

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ 5 จังชายแดนใต้(สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) พร้อมร่วมบูรณาการกิจกรรมกับประชาชนทั่วไป กลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านสื่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมีจุดประสงค์หลักในการดำเนินงานและเป้าหมายสูงสุดของโครงการคือ การผลิต การสร้างการมีส่วนร่วม และการเข้าถึงสื่อน้ำดีในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อให้สื่อเหล่านี้เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่ ให้พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่สีชมพูที่มีความร่วมเย็น ความรักและความสามัคคี

You may also like