21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูล จัดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2563

วันนี้ (20 ก.พ. 63) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และนายศักระ ยังได้เดินชมสินค้าโอท็อปที่มาจัดแสดงและได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาร่วมออกบูธ

 

อุดมลักษณ์ แสงบัว////สตูล

You may also like