21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ข้าวพื้นเมืองสตูล“อัลฮัมดุลิลละห์”สู่“ขนมจีนเส้นสด”ขาวข้นเหนียวหนึบ อิ่มนาน ทำงานทน

สตูล | ข้าวพื้นเมืองสตูล “อัลฮัมดุลิลละห์” สู่ “ขนมจีนเส้นสด” ขาวข้นเหนียวหนึบ อิ่มนาน ทำงานทน


วันที่ 20 ก.พ.2563 ที่โรงขนมจีนบ้านกาเนะ หมู่ที่ 2 ต.เกตรี (เกด-ตี) อ.เมืองสตูล เป็นอีกหนึ่งแหล่งของสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ในการใช้ข้าวพื้นเมือง “อัลฮัมดุลิลละห์” หรือ อัลฮัมฯ มาแปรรูปเป็นขนมจีนที่มีความยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นที่ 2 ที่สืบทอดต่อคือนายอาแมน อาดำ อายุ 62 ปีกับครอบครัวช่วยกันทำขนมจีนเส้นสดข้าวอัลฮัมดุลิลละห์

ขนมจีนเส้นสดจากข้าวอัลฮัมฯ ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองแท้100 เปอร์เซ็นต์ไม่เจือปนข้าวจากที่อื่นจึงทำให้ขนมจีนเส้นสดของที่นี่มีสีขาวข้น เส้นเหนียวหนึบ จับเส้นง่าย รสชาติมัน ทานแล้วอยู่ท้องจึงเป็นที่นิยมทานของชาวบ้านในท้องถิ่น

ขั้นตอนการทำขนมจีนเส้นสดจากข้าวอัลฮัมฯ เริ่มจากการนำข้าวพื้นเมืองอัลฮัมฯ มาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำไปแช่น้ำสะอาดในถังที่มีฝาปิดภาชนะ 10 ชั่วโมง จากนั้นนำข้าวอัลฮัมฯ ที่ผ่านการแช่เข้าเครื่องโม่เพื่อให้เป็นลูกแป้ง จากนั้นนำลูกแป้งไปต้มในกระทะที่มีความร้อนปานกลาง (ขั้นตอนนี้ต้องใช้ทักษะความชำนาญการในการสังเกตดู เพื่อให้ลูกแป้งเปลี่ยนสีและสุกทั่วทั้งลูก) ก่อนนำไปเข้าเครื่องนวดและใส่แป้งมันผสมให้พอเหมาะไปอีกหนึ่งขั้นตอนเพื่อให้เส้นเหนียวนุ่ม จากนั้นนำลูกแป้งเข้ากระบอกนวดเส้นขนมจีนลงบนน้ำร้อนจัดต้มจนสุก รีบยกขึ้นแช่น้ำเย็นให้เส้นคลาย จากนั้นแม่บ้านจะช่วยกันจับขึ้นลูกเป็นอันเสร็จขึ้นตอนการทำขนมจีนเส้นสดจากข้าวอัลฮัลฯ

นายอาแมน อาดำ วัย 62 ปี รุ่นที่สองของโรงขนมจีนบ้านกาเนะเส้นสดจากข้าวพื้นเมือง อัลฮัมฯ บอกว่า จากรุ่นสู่รุ่นขนมจีนจากข้าวอัลฮัมยังคงใช้ข้าวพื้นเมืองในการทำเส้นขนมจีน แม้วันเวลาผ่านไปแม้พื้นที่ปลูกข้าวพื้นเมืองชนิดนี้ลดน้อยลงแต่ลุงอาแมน กับครอบครัวยังคงทำขนมจีนจากข้าวพื้นเมือง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่นิยมทานแม้สีจะขาวข้น แตกต่างแต่สารอาหารจากข้าวครบถ้วน เหนียวหนึบ ทำใหม่สดทุกวัน รับรองไม่มีสารกันบูดอย่างแน่นอน

ชาวบ้านบางรายที่มีข้าวพื้นเมืองอัลฮัมฯ จะจ้างให้โรงขนมจีนทำให้ โดยคิดค่าจ้างทำเพียงกิโลกรัมละ 14-15 บาท หรือจะซื้อแบบสำเร็จรูปกิโลกรัมละ 23 บาท หากสั่งซื้อร้อยกิโลกรัมขึ้นไปสามารถลดราคาได้ ติดต่อสั่งซื้อล่วงหน้าได้ 083-085 3547 ลุงแอน

นายสุริยัน จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า พื้นที่เมืองสตูลมีการปลูกข้าวทั้งหมด 3800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ปลูกข้าวอัลฮัม ในพื้นที่ ต.ควนโพธิ์ ต.บ้านควน ต.ฉลุงและต.เกตรี โดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเหลือก็นำมาขายและแปรรูปเป็นขนมจีน ทางเกษตรอำเภอเมืองสตูลได้ส่งเสริมการปลูกในกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ของต.เกตรีจำนวนร 306 ไร่ซึ่งมีสมาชิก 63 คน แปลงใหญ่ ต.ควนโพธิ์ 700 ไร่ สมาชิก 120 คน ผลผลิตจากเดิม380 กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มมาเป็น480-500 กว่ากิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับข้าวอัลฮัมฯ เป็นข้าวพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมกินและไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่ ทางเกษตรอำเภอเมืองและเกษตรจังหวัดสตูลได้ช่วยกันส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มกำลังผลิต โดยฝากให้พี่น้องเกษตรกรที่มีนาข้าวช่วยกันรักษาเพราะการปลูกข้าวจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับครอบครัวของเกษตรกรได้

นายกรียา อาดำ เลขาฯนาแปลงใหญ่ ต.เกตรี อ.เมืองสตูล กล่าวว่า ข้าวพื้นเมืองอัลฮัม ฯ เป็นข้าวที่ไวต่อแสงและต้านทานต่อโรค ไร้สารเคมี ข้อดีคือเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ต้องซื้อเก็บเกี่ยวไว้ใช้ปีต่อไปได้ หลังภาครัฐเข้ามาส่งเสริมทำให้การเพิ่มขึ้นจาก 300 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 500 กว่ากิโลกรัมต่อไร่

โดยชาวบ้านใน ต.เกตรี ได้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อความมั่นคงของอาหาร และยังพบว่าข้าวมีความต้านทานต่อโรค ไม่มีสารเคมีปลอดสารพิษเพราะชาวบ้านปลูกไว้ทานเองเหลือจึงขาย โดยทางรพ.เมืองสตูลสนใจสั่งซื้อเป็นลูกค้าประจำของกลุ่มของเกษตรกรนาแปลงใหญ่ซื้อข้าวไปให้คนป่วยทาน โดยตลาดและผู้บริโภคไม่มีปัญหาในกลุ่มตลาดข้าวพื้นเมือง แต่จะมีปัญหาในส่วนพื้นที่ทำนา ที่ลดน้อยลงทุกปีจากการปรับเปลี่ยนสภาพนาไปทำสวนยาง ทำสวนปาล์มและทำบ่อปลา เลขาฯนาแปลงใหญ่ ต.เกตรี อ.เมืองสตูล กล่าวในที่สุด

You may also like