18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ.เปิดเวทีระดมความคิดพัฒนา Solar Rooftop​ อย่างยั่งยืน

ม.อ.เปิดเวทีระดมความคิดพัฒนา Solar Rooftop​ อย่างยั่งยืน

วันนี้​ (24 กุมภาพันธ์ 2563)​ ที่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ (ม.อ.)​ อำเภอ​หาดใหญ่​ จังหวัด​สงขลา​ มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “เวทีระดมความคิดในถังความรู้เพื่อพัฒนา Solar Rooftop อย่างยั่งยืน”​ ซึ่งเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่ Smart City

ภายในงานมีการเสวนา “บทบาทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในด้านพลังงานทดแทน”​ ผศ.ดร.เกื้ออนันต์​ เตชะโต​ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, “ Hatyai​ Smart City เมืองแห่งพลังงานทดแทน”​ ดร.มนตรี​ เลืองชวนนท์​ บัณฑิต​วิทยาลัยสหวิทยาการ​ ระบบพลังงาน​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ และ​ “ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา​ Solar Rooftop”​ นายสุรเดช​ สันติสากลวุฒิ​ บริษัทเอกชนผู้ผลิต/จำหน่าย/ติดตั้ง​ Solar Rooftop​ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า​ 30​ คน​ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน​ความคิดนำไปสู่การพัฒนา​ Solar Rooftop​ อย่างยั่งยืนต่อไป

You may also like