19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ภัยแล้งสตูล ทหารพัฒนาฯ นำกำลังพลพร้อมตั้งรับ ย้ำ!ไม่ทิ้งภาคใต้

ภัยแล้งสตูลทหารพัฒนาฯ ขันน็อตกำลังพลพร้อมตั้งรับ ห่วงอีสาน-เหนือแล้งจัด ย้ำ!ไม่ทิ้งภาคใต้

วันที่ 27 ก.พ.2562 สถานการณ์ภัยแล้งใน จ.สตูล หลายฝ่ายเริ่มขยับเพื่อตั้งมือรับโดยหวั่นภัยแล้งจะยาวนาน ล่าสุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่รับมือภัยแล้งและตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.สตูล

โดยพลเอกพีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ใน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดย พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พันเอกรัชพล อ่อนช่วย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ให้การต้อนรับ ร่วมกับกำลังพลของหน่วย

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ประจำปี 2563 พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 พร้อมให้โอวาทและพบปะกำลังพลเพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบมีความปลอดภัย พร้อมเน้นย้ำให้หน่วย เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้งที่อาจจะมีขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี้ โดยให้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้มีการเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในทุกด้าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมเยี่ยมชมและพบปะกลุ่มอาชีพที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สนับสนุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า “ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา


ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งทางหน่วยฯ ได้กำชับให้กำลังพลได้ช่วยเหลือและเติมน้ำให้ประชาชนพร้อมขุดลอกคลอง เตรียมรองรับน้ำฝน พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมแหล่งน้ำในพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน


ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งพบว่าโดยในรอบหลายปีที่ผ่านมาพบว่าปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้งมากที่สุด หากเราเตรียมการไม่ดี ได้รับความเดือดร้อนจึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ. บริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอและใช้ให้นานที่สุด สู้ภัยแล้งที่อาจจะอยู่ยาวนานกว่าทุกปี ส่วนพื้นที่ จ.สตูล ยังไม่พบว่าวิกฤตโดยกำชับให้กำลังพลพร้อมรับมือ


อุดมลักษณ์ แสงบัว///สตูล

You may also like