19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“สตูล” ทวงคืนผืนป่าชายเลน ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่ง


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน ชุดปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” (ทวงคืนผืนป่าชายเลน)

จังหวัดสตูล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนธิกำลังตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” (ทวงคืนผืนป่าชายเลน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจยึดพื้นที่ปัจจุบันสภาพเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 3 บ่อ มีพืชผลอาสิน มะพร้าว อายุ 1-2 ปี จำนวน 3 ต้น สิ่งก่อสร้างเป็นโรงเรือนสำหรับอยู่อาศัยและเก็บของ ขนาด 10X11 เมตร จำนวน 1 หลัง จำนวนเนื้อที่ 14-2-88 ไร่ พื้นที่เกิดเหตุคาบเกี่ยวพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ท้องที่บ้านบากันโต๊ะทิด หมู่ที่ 7 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ได้มอบเรื่องราวให้ นายจรงค์ คงระวะ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูลรับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรละงูเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

You may also like