21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เบิกฤกษ์! “รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก” ชวนสวมเสื้อวันสงขลา 10ม.ค.

สงขลา – จัดงาน “เบิกฤกษ์ รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก” ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวสงขลา ร่วมงาน “วันสงขลา 10 มีนาคม 2563” เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจสำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน

4 มี.ค. 63 ที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา นายสมพจน์ สุขาบูลย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 11 สงขลา และนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาประชาสัมพันธ์งาน “วันสงขลา 10 มีนาคม 2563” ผ่านการจัดงาน “เบิกฤกษ์ รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก” โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับ “จังหวัดสงขลา” เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่มีวันประจำจังหวัด คือ วันที่ 10 มีนาคม โดยนับเริ่มจากวันที่วางเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลา ณ ศาลหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมือง สงขลา โดยเป็นเสาหลักเมืองไม้ชัยพฤกษ์ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 178 ปี โดยวันดังกล่าว เป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ แก่บ้านเมืองของตนเอง

การจัดงานในปีนี้ เป็นปีที่ 5 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดซุ้มภูมิปัญญาหมู่บ้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา การจัดนิทรรศการ “คนสงขลา คนต้นแบบ” กิจกรรมการเสวนาวิชาการ “สงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อน” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2563, วันที่ 10 มีนาคม 2563 จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร “บรรพชนคนสงขลา” พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสมโภชเสาหลักเมือง บริเวณถนนนางงาม ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และร่วมเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา, วันที่ 11 มีนาคม 2563 จัดให้มีพิธีทำบุญเวียนเทียน ณ พระธาตุหลวงเขาตังกวน การประกวดธิดาสงขลา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ส่วนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 พบกับกิจกรรมการเต้นลีลาศกับวงสุนทราภรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งการค้าที่รวมสินค้านานาชนิด โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ผู้ประกอบการโรงแรม 56 แห่ง ได้รวมตัวกันลดราคาค่าที่พักถึง 40% และสายการบินต่าง ๆ ได้พร้อมใจกันลดราคาพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางมาสงขลาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดกิจกรรมวิ่งซิงกอร่า วิ่งรอบเมือง นำสงขลาสู่มรดกโลก กิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา และวิ่งเชื่อมวัฒนธรรมในช่วงงาน ได้เลื่อนกิจกรรมไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ

ทั้งนี้ ภายในบริเวณงาน “เบิกฤกษ์ รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก” ได้มีการจัดงานในบรรยากาศย้อนยุค พ่อค้าแม่ค้าต่างสวมใส่ชุดไทยอย่างสวยงาม คอยบริการอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา อาทิ ขนมบอก, ขนมดอกโดน, ขนมปากหม้อ, ขนมค้างคาว, ขนมม้า, ขนมปำ, ขนมค่อม, ขนมกรวย, ต้มสามเหลี่ยมสงขลา, ข้าวยำทรงเครื่อง, ชาชักปักษ์ใต้, ยำสาหร่าย, ขนมเทียนสด, ขนมทองเอก, ขนมสำปันนี, ข้าวตู ฯลฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองลิ้มชิมรส บรรยากาศเป็นด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายเสื้อยืดวันสงขลาหลากหลายสีสันในราคา 150 บาท โดยมีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา ร่วมใส่เสื้อดังกล่าวทุกวันพุธตลอดเดือนมีนาคมนี้

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 4 มี.ค. 63

You may also like