18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“พ่อเมืองสตูล”​เตรียมแผนรับมือโควิด-19 ย้ำ! อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อสตูล

ผู้ว่าฯ สตูล ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3

วันนี้ 22 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมนครี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยที่ประชุมได้หารือถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558

ในกรณีการพิจารณาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการกำหนดข้อปฎิบัติของผู้ใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หรือผู้เข้าร่วมการออกกำลังกาย ดังนี้
1.ตัดเตรียมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสนาม
2.ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งที่มีบุคคลอื่นร่วมสัมผัสด้วย เช่น ลูกบิดประตู อุปกรณ์กีฬา
3.ผู้มีอาการป่วย อาทิ มีไข้ ไอเจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการร่วมกิจกรรมไปก่อน
4.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
5.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำ​ “อยู่บ้าน​ หยุดเชื้อเพื่อสตูล”​ พร้อมแฮทแท็ก​ #โควิด-19 เราต้องรอด​ #เราไม่หยุดเชื้อ แล้วใครจะหยุด

You may also like