18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง”งดพิธีไหว้บรรพบุรุษ (เช็งเม้ง) ที่สุสานบ้านพรุ

แจ้งประกาศมาเพื่อทราบ ขอความร่วมมืองดพิธีไหว้บรรพบุรุษ (เช็งเม้ง) ที่สุสานบ้านพรุ หาดใหญ่

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ ภายใต้การนำของ นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ แจ้งให้ทราบว่า เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ(เช็งเม้ง) ประจำปีนี้ มูลนิธิฯ ไม่ได้มีการปิดสุสานที่บ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่อย่างใด เพียงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ให้งดทำพิธีที่สุสานเปลี่ยนไปทำพิธีที่บ้านของท่านเอง เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายรุนแรง ตามที่ทุกท่านทราบแล้วนั้น

และกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของทางราชการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปในสุสานนั้น นั่นหมายความว่า ทางราชการได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 หากเป็นเช่นนั้นแล้ว

ทางมูลนิธิฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เทศกาลเช็งเม้งในปีนี้ จะไม่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เข้าไปอำนวยความสะดวกในสุสานเหมือนเช่นที่ผ่านมา

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ จึงขอเรียนชี้แจงมายังทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 19.35น. มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ สายด่วน1163

You may also like