21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง”งดพิธีไหว้บรรพบุรุษ (เช็งเม้ง) ที่สุสานบ้านพรุ

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ ภายใต้การนำของ นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ แจ้งให้ทราบว่า เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ(เช็งเม้ง) ประจำปีนี้ มูลนิธิฯ ไม่ได้มีการปิดสุสานที่บ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่อย่างใด เพียงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ให้งดทำพิธีที่สุสานเปลี่ยนไปทำพิธีที่บ้านของท่านเอง เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายรุนแรง ตามที่ทุกท่านทราบแล้วนั้น

และกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของทางราชการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปในสุสานนั้น นั่นหมายความว่า ทางราชการได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 หากเป็นเช่นนั้นแล้ว

ทางมูลนิธิฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เทศกาลเช็งเม้งในปีนี้ จะไม่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เข้าไปอำนวยความสะดวกในสุสานเหมือนเช่นที่ผ่านมา

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ จึงขอเรียนชี้แจงมายังทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 19.35น. มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ สายด่วน1163

You may also like