‘ลีกาเด้นส์-เอเซี่ยน’ปิดชั่วคราว  เชื่อโรงแรมหาดใหญ่จะทยอยปิดต่อเนื่อง  “เฮียเพ้ง”ชี้ทางออกลงตัวนายจ้าง-ลูกจ้าง
คุณสุรพล กำพลานนท์วัฒน์
นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
“เป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้” นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวถึงกรณีที่โรงแรมใจกลางเมืองหาดใหญ่ทะยอยปิดกิจการชั่วคราว อันเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(Covid – 19) กล่าวว่า
วันนี้โรงแรมแต่ละที่นอกจากจำนวนผู้เข้าพักน้อยมาก โดยเฉพาะหลังจากที่มาเลเซียปิดด่านพรมแดน ขณะที่รายได้หลักจากงานจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนาต่างๆ ก็ถูกยกเลิกไปหมด ผู้ประกอบการจำนวนต้องลดภาระการขาดทุน การตัดสินใจปิดชั่วคราวนอกจากจะลดค่าไฟฟ้า ค่าแอร์ หรือค่าใช้จ่ายๆ ต่างแล้ว ยังรวมถึงค่าจ้างพนักงาน ซึ่งในส่วนนี้จะได้รับการชดเชยการจ้าง พนักงานเองก็ได้กลับไปอยู่บ้าน ไม่เสี่ยงต่อการติดเซื้อและได้รับเงินชดเชยด้วย
โดยล่าสุด โรงแรมลีกาเดนส์ พลาซ่า ซึ่งอยู่ในย่านหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็ได้ประกาศปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม เป็นต้นไป ก้อนหน้านั้น วันที่ 23 มีนาคม โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ได้ประกาศปิดชั่วคราว ด้วยทนภาวะขาดทุนไม่ไหว และก่อนหน้านี้ได้ใช้มาตรการให้พนักงานหมุนเวียนหยุดงาน และจ่ายพนักงานเดือนละ 20 วันมาแล้ว
เช่นเดียวกับ โรงแรมอิสลาม 2 แห่งที่เช่ากิจการโรงแรมเก่ากลางเมืองหาดใหญ่และเปิดดำเนินการมาได้ไม่ถึง 1 ปีก็ประกาศปิดชั่วคราวทั้ง 2 แห่งคือ โรงแรมยันนะตี ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ที่เช่ากิจการโรงแรมซากุระ แกรนด์วิว และโรงแรมสยามเซนเตอร์ ฮาลาล ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2. ค่เช่ากิจการโรงแรมสยามเซนเตอร์
“ผมเชื่อว่า จะมีอีกหลายโรงแรมทะยอยปิดชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน ทั้งโรงแรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง”
นายสุรพล กล่าวด้วยว่า สิ่งที่สำคัญคือ อยากฝห้รัฐเร่งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ โดยเร็วที่สุด อย่าปล่อยให้เขาล้มไปจนไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูได้เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งต้องขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยคืนเงินประกันให้บริษัททัวร์ 70% ให้กลับมาหมุนเวียน เติมสภาพคล่องก่อนตามที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯได้ร้องขอไป

You may also like