19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ.คิดค้น“เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ” สู้ภัยโควิด-19

สงขลานครินทร์ ผนึกกำลังนักวิจัย คิดค้น “เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ &
นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย” ใช้เอง ลดต้นทุน ลดภาระเจ้าหน้าที่ สู้ภัยโควิด – 19​ เตรียมผลิตแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ

​ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ “เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ และ นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย” เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะตามมา โดยมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับรักษาผู้ป่วยที่จะเข้ามาในโรงพยาบาล การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม การป้องกันและช่วยเหลือบุคลากรต่อภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และที่สำคัญคือ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล หรือ อาจจะพูดง่ายๆว่า ป้องกันผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ไม่ให้ติดเชื้อไปด้วย

​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าว่า “ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากทั่วโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในการต้านภัยและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ถึงที่สุด โดยจะทุ่มเทกำลังทั้งทางด้านการบริการสาธารณสุข การบริการ ประชาชน การมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากภาวะนี้ และสิ่งนี้เองถือเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือร่วมใจของชาวสงขลานครินทร์ ในการบริการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และส่งมอบชิ้นงานตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลใกล้เคียง​ โดยสงขลานครินทร์ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาสิ่งดีๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และพร้อมเคียงข้างกับทุกภาคส่วนในการกำจัดปัญหานี้ให้หมดไปโดยเร็ว”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้นำเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสงขลานครินทร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสังคม โดยการดำเนินการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมที่เน้นนำเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ ความท้าทายปัญหาของสังคมนั้นตรงตามอัตลักษณ์ของการดำเนินงานของสงขลานครินทร์ที่จะ “ค้นหา มุ่งมั่น ค้นพบ”

ผลงานที่แสดงในวันนี้ล้วนเกิดขึ้นในภายในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ของนักวิจัยของสงขลานครินทร์จากหลากหลายคณะที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อีกทั้งยังมีการจับมือร่วมกันพัฒนางานชิ้นต่อๆ ไปออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนและประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน แต่การที่จะสามารถทำเช่นนี้ได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

โดยนอกจากนี้​ เรามีภาคีเครือข่ายที่ดีทั้งในส่วนของคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังรวมถึงภาครัฐและเอกชนภายนอกในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ และมีประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนให้ได้มากที่สุด”

​รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า “การทำงานแบบบูรณาการและร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสภาวการณ์เช่นนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ขอความร่วมมือจาก คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อลดการสัมผัสกับผู้ป่วยและผู้รับบริการของโรงพยาบาลฯ

โดยแต่ละหน่วยงานมีความยินดีและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ ซึ่งจะทำหน้าที่ฉีดน้ำยาแอลกอฮอล์ออกมา เพียงแค่เอามือไปอังไว้ที่เครื่อง แต่สิ่งที่พิเศษกว่า คือ บางรุ่นจะบันทึกจำนวนผู้ใช้หรือจำนวนครั้งในการใช้ ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ เมื่อน้ำยาแอลกอฮอล์ใกล้จะหมด จะมีไฟกะพริบแจ้งเตือนว่า อีกไม่นานต้องเปลี่ยนหรือเติมน้ำยาใหม่ และสามารถเปลี่ยนขวดน้ำยาแอลกอฮอล์ได้หลายรูปแบบ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถใช้ได้กับสถานที่ที่มีปลั๊กไฟ หรือ ไม่มีปลั๊กไฟก็ได้ เพราะทางทีมงานได้ออกแบบให้มีเครื่องสำรองไฟ ที่สำคัญคือ ในระยะต่อไป จะพัฒนาให้เครื่องสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลในกรณีที่น้ำยาใกล้จะหมด ตัวเครื่องจะส่งข้อความเตือนให้ทราบทางออนไลน์ นอกจากนี้จะมีการติดกล้องไว้ เพื่อให้ทราบว่ามีใครมาล้างมือผ่านเครื่องนี้บ้าง

​ขณะนี้เครื่องดังกล่าวมีใช้ที่อยู่ที่จุดคัดกรองของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 2 เครื่อง และอยู่ที่คลินิกโรคหวัด (ARI Clinic) จำนวน 1 เครื่อง โดยเบื้องต้นจะผลิตใช้ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 5 เครื่อง และมีแผนที่จะผลิตอีกหลายเครื่อง เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี

​และเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล หรือ ทางทีมงานเรียกว่า นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย โดยอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถลดการสัมผัสกับผู้ป่วยที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยง และสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี โดยการร่วมมือกันของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 หลายคนอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่เหมือนบุคลากรทางการแพทย์ แต่ส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ ด้วยการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว ทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ที่สำคัญ คือ ต้องหาวิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด – 19 เพราะเค้าต้องทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย ดังนั้น ถ้ามีอะไรที่พอจะทำ หรือพอจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ทุกฝ่ายยินดีที่จะทำ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน”

You may also like