18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ตรัง – เปิดที่ทำการสาขาพรรคเป็นศูนย์ช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด

ตรัง – ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เปิดที่ทำการสาขาพรรคเป็นศูนย์ช่วยเหลือปชช.ในสถานการณ์โควิด แจกหน้ากากนอก หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ถุงมือยางให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม.ที่ต้องลงพบปะกับประชาชน รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือกักกันผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดระบาด ไว้สวมใส่หรือใช้ป้องกัน หวั่นได้รับเชื้อ พร้อมจัดระดมเสื้อกันเชื้อและหน้ากาก M95 เตรียมมอบให้แพทย์ พยาบาลรพ.ตรัง ไว้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ขณะนี้เริ่มขาดแคลน

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ทำการสาขาพรรคพลังประชารัฐ เขต 1 จังหวัดตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ได้เปิดที่ทำการศูนย์เป็นช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด ด้วยการจัดกำลังแม่บ้านช่วยผลิตหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่ายสำหรับประชาชนที่ยังขาดแคลน เพื่อบรรเทาปัญหาความต้องการที่ขณะนี้หน้ากากอนามัยในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเร่งระดมเย็บหน้ากากทางเลือกเพื่อแจกจ่าย แต่ก็ไม่เพียงต่อความต้องการ โดยเริ่มทำการเย็บหน้ากากอนามัยมาเกือบ 1 เดือนแล้วผลิตหน้ากากอนามัยได้แล้วประมาณ 6,000 ชิ้น และในวันนี้ได้แจกหน้ากากอนามัย หน้ากากกันละออง เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ถุงมือยางให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสถานีอนามัยในเขตเทศบาล และอสม.ทั้ง 27 ชุมชน เพื่อนำไปใช้ป้องกันตัวเอง ขณะลงพื้นที่ติดตามดูแลผู้ป่วย รวมทั้งขณะนี้มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าสาธารณสุขในการเอ็กซเรย์และตรวจสอบชาวต่างชาติ รวมทั้งคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ และคนไทยกลับจากกทม.ปริมณฑล และจังหวัดระบาด เช่น จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจคัดกรอง และให้คำแนะนำในการกักตัวอยู่กับบ้าน 14 วัน ซึ่งเป็นบุคคลเสี่ยงที่จะรับเชื้อ จากการสัมผัสผู้คน และได้สั่งซื้อชุดกันเชื้อจำนวน 50 ชุด และหน้ากาก M 95 อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อไว้สำหรับการไปมอบให้แพทย์ พยาบาลประจำโรงพยาบาลตรัง ที่กำลังขาดแคลนด้วย โดยในวันนี้ได้มาจำนวน 50 ชุด แต่อยู่ระหว่างการสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือการทำงานของแพทย์ พยาบาล

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เปิดที่ทำการสาขาพรรคเป็นศูนย์ช่วยเหลือสถานการณ์โควิด เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล เพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำงานในสถานการณ์เสี่ยงนี้ เพราะขณะนี้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ก็ขาดแคลน ส่วนชุดสวมใส่สำหรับแพทย์ หน้ากาก M 95 ยิ่งต้องประสานช่วยเหลือกันหลายๆทาง เพื่อให้แพทย์พยาบาลได้ปลอดภัยจากการทำงาน ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยผลิตได้วันละ 150 ชิ้นเท่านั่น สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชน ที่ผ่านมาผลิตและแจกไปแล้วประมาณ 6,000 ชิ้น แต่จะผลิตไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครต้องการ เช่นเดียวกับเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ เสื้อกันเชื้อ และหน้ากากชนิด M 95 ซึ่งจำเป็นสำหรับแพทย์ พยาบาล ก็จะแสวงหาเอามาให้ได้มากที่สุด และจะสั่งเรื่อยๆ ไว้สนับสนุนช่วยเหลือการทำงานของแพทย์ พยาบาล ได้มีกำลังใจในการทำงาน

You may also like