19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นราธิวาสออกตรวจสินค้าอุปโภค-บริโภค

าณิชย์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสออกตรวจสินค้าอุปโภค-บริโภค  ร้านจำหน่ายไข่ไก่ในพื้นที่จ.นราธิวาส หลังประชาชนเรียกตรวจสอบราคาจำหน่ายสินค้า
วันนี้ 28 มี.ค.63 เวลา 09.00 น.นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ออกตรวจสินค้าอุปโภค-บริโภค  เช่น ร้านจำหน่ายไข่ไก่รายใหญ่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เพื่อตรวจสอบราคาสินค้าไขไก่ในปัจจุบัน หลังจากที่ทางจังหวัดนราธิวาสมีการประกาศปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ ตามมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548  การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่างตื่นตัวแห่ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะไข่ไก่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่าย และราคาไม่แพงนัก
โดยจากการตรวจสอบราคาสินค้าพบว่าผู้ประกอบการร้านจำหน่ายไขไก่ จำหน่ายในราคาปกติตามมาตรฐานของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้ ไข่ไก่เบอร์ ๐ ราคา 130 บาท ไข่ไก่เบอร์ ๑ ราคา 115 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคา 105 ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคา 100 บาท และไข่ไก่เบอร์ 4 ราคา 97 บาท และจากการตรวจเยี่ยมร้านขายไข่ และร้านค้าอุปโภค บริโภค ในตลาดสด สินค้าที่ยังคงเป็นที่ต้องการของประชาชนคือ ไข่ไก่และข้าวสาร 
นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม  ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ห้ามขายสินค้าเกินราคาห้ามกักตุนสินค้า หากประชาชนผู้บริโภคพบการกระทำผิด สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์ 073-511098หรือสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้ากรมการค้าภายใน 1569 และหากตรวจสอบพบว่ากระทำผิดตามร้องเรียนจริง จะดำเนินตามกฎหมาย ในกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับ 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ด้านนางสาวซีตีอาเสาะ  มะลี พนักงานขายไข่ร้าน เดอะไข่ (the egg) บอกว่าสั่งไข่ร้านหน้าฟาร์มปริมาณเท่าเดิม คือ 1,800 แผง ต่อรอบการสั่ง  แต่ในช่วงนี้ได้สินค้าในปริมาณน้อยลง กว่าเดิม  ถึง 1 ใน 3 มีลูกค้ามารอคิวซื้อไข่จำนวนมากขึ้นกว่าเดิม แต่ทางร้านมีการจำกัดปริมาณ 1 คน ซื้อได้ไม่เกิน 1 แผงเท่านั้น
ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส

You may also like