18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

social​distancing​ คืออะไร​ มาไขข้อข้องใจพร้อมกันเลย

Q : Social Distancing คืออะไร ?

A : การเว้นระยะห่างทางสังคมนั้น ก็คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับบุคคลอื่นๆ

 

Q : ตัวอย่าง แบบไหนบ้าง ?

A : งดการพบปะพูดคุย หรืองดการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ในสังคมนั่นเอง ซึ่งนั่นรวมถึงการลดการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ งดการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และ Work fom Home หรือทำงานที่บ้าน

 

Q : ผลที่จะได้รับ คือ ?

A : โดยการทำพฤติกรรมตามที่กล่าวมาจะช่วยลดการพบปะกับคนจำนวนมากในคราวเดียว และลดการใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นนานเกินไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นนี้ จะช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดีนั่นเองค่ะ

 

Q : DigitorThailand เรามีส่วนช่วยอย่างไรบ้าง ?

A : อย่างที่เราเห็นกันล่าสุดว่ารัฐได้มีมาตรการในการปิดห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิงต่างๆ ที่อาจเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก DigitorThailand เราได้มีการออกแบบกิจกรรมในการประชุมนำเสนองานผ่านออนไลน์ อยู่บ้าน รวมตัวให้น้อย แล้วใช้ช่องทางออนไลน์มาสื่อสารกัน ก็เพื่อให้ทุกคนได้เว้นระยะห่างทางสังคมมากขึ้น ซึ่งหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเว้นระยะห่างระหว่างกัน ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น ก็จะช่วยยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ

 

ภาพวาดฝีมือ กลุ่มอดัมกับฟาติมา

 

#DigitorThailand #สสส

#โควิด #socialdistancing​ #covid19

You may also like