19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผู้ว่านราฯตรวจสถานที่รับนักศึกษาไทย 111 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน

ผู้ว่านราฯตรวจสถานที่รับนักศึกษาไทย 111 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน

created by dji camera

ผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมคณะเยี่ยมอาคารศูนย์ยาเสพติด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส สถานที่กักตัว 14 วัน (Local quarantine) รับนักศึกษาไทยพื้นที่ จ.นราธิวาส 111 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน
วันนี้ (29 มี.ค.63) นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะตรวจเยี่ยมอาคารศูนย์ยาเสพติดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งใช้เป็นสถานที่กักตัว 14 วัน (Local quarantine)  สำหรับนักศึกษาไทยที่มีภูมิลำเนาเดิมพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่จะเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน จำนวน 111 คน

สำหรับภาพรวมของผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน มีจำนวนทั้งสิ้น  214   คน  ซึ่งเป็นนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศปากีสถาน  จาก  4 จังหวัดชายแดนภาคใต้( จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา และนราธิวาส ) และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่ 4  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการเตรียมการ โดยการตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มข้น  ดังนี้    จ.ปัตตานี จัดจุดคัดกรอง ที่โรงยิม สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี , จ.ยะลา จัดจุดคัดกรอง ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน อ.เมือง จ.ยะลา  ส่วนจ.นราธิวาส มีจุดคัดกรอง ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอระแงะ และ.จ.สงขลา มีจุดคัดกรอง ณ ค่ายทหาร ร.5 พัน 3 อ.นาทวี
ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส

You may also like