19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ.ผลิตกล่องยูวีฆ่าเชื้อบนธนบัตร “ราคาถูก-ทำเองได้” (ชมคลิป)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผลิต “กล่องยูวีฆ่าเชื้อบนธนบัตร” ราคาถูก-ทำเองได้ ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 “ผศ.ดร.จุมพล” เตรียมผลิตให้ประชาชนนำไปใช้

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เผยว่า ม.อ.ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยได้ใช้ศักยภาพทางวิชาการจากทุกสาขาวิชาที่มีอยู่ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพที่สุด จะเห็นได้จากการปฏิบัติงานของคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา


อย่างไรก็ตาม จากความกังวลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติที่กังวลว่าเชื้อโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจายผ่านธนบัตร ซึ่งมีการใช้เปลี่ยนมือกันตลอดเวลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ประสานงานกับคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวที่ไม่ยุ่งยาก ลงทุนต่ำ สามารถทำใช้เองในครอบครัว แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัมผัสกับบางส่วนในกระบวนการฆ่าเชื่อนั้น


ทั้งนี้ ได้คิดกระบวนการฆ่าเชื่อในธนบัตรโดยใช้กล่องรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรือรังสี UV ในรูปแบบของ UVC และด้วยอุปกรณ์ง่าย ๆ คือ หลอดรังสี UV สำเร็จรูปหาซื้อได้ตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งมีหลายขนาด ส่วนกล่องที่นำมาใช้จะเป็นกล่องสำเร็จรูป หรือสามารถทำใช้เองจากกล่องกระดาษทั่วไปก็ได้ โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจะมีการใช้ฟิวส์ป้องกันอันตรายหากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และใส่แผ่นฟรอยในกล่อง เพื่อเป็นการสะท้อนรังสียูวีให้กระจายทั่วถึง


นอกจากนั้นมีระบบนิรภัย คือ แสงจะส่องได้ต่อเมื่อปิดกล่องเท่านั้น มีช่องแสงเล็กน้อยเพื่อให้เห็นว่าหลอดไฟทำงาน โดยแสงยูวีจากหลอดยูวีซี UVC ซึ่งมีการใช้กันในเครื่องกรองน้ำสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 95 เปอร์เซนต์ แต่จะอันตรายเมื่อสัมผัสกับร่างกายและสายตา จึงออกแบบอุปกรณ์โดยทำเป็นกล่อง เมื่อต้องการจะใช้ให้ใส่ธนบัตรแล้วปิดฝา ใช้เวลาฆ่าเชื้อ 15 วินาที

อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถดัดแปลงเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในหน้ากากที่ใช้แล้ว โดยใช้หลอดยูวี 2 หลอด เพื่อสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้ง 2 ด้าน และปัจจุบันสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ กำลังดัดแปลงเพื่อใช้ฆ่าเชื้อในหนังสือ ซึ่งมีการยืมคืนตลอดเวลา โดยจัดทำเป็นระบบสายพานผ่านแสงยูวี


ทั้งนี้ โดยปกติมีการใช้รังสียูวีในการฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือในบางประเทศใช้ฆ่าเชื้ออุปรณ์ในร้านเสริมสวย แต่ที่ได้มีการคิดค้นขึ้นนี้เป็นกรรมวิธีง่าย ๆ ซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้ ต้นทุนอยู่ระหว่าง 600-1,000 บาท แล้วแต่ขนาดและคุณภาพของกล่อง


อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อผลิตกล่องดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปนำไปใช้ ซึ่งวิธีการนี้มีการใช้กันอยู่ทั่วไป เพียงแต่ยังไม่มีการดัดแปลงเพื่อรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันเท่านั้น

You may also like