18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ. ร่วมกับจังหวัดสงขลาเปิดโรงพยาบาล ม.อ. สาขา 2 เป็นที่พักฟื้นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสงขลา

ม.อ. ร่วมกับจังหวัดสงขลาเปิดโรงพยาบาล ม.อ. สาขา 2 เป็นที่พักฟื้นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสงขลา

ม.อ. ร่วมกับจังหวัดสงขลาเปิดโรงพยาบาล ม.อ. สาขา 2 เป็นที่พักฟื้นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสงขลา
วันที่ 1 เมษายน 2563  เวลา 15.00 น. ที่อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดและปฎิบัติหน้าที่แทนนายกอบจ.สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจาก เครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม
ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ในจังหวัดสงขลา ที่มีอาการดีขึ้น แต่ยังต้องพักฟื้นให้หายขาด ที่ฟักฟื้นอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสงขลา เพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านั้น มีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีอาการรุนแรง โดยใช้อาคารบริบาลศูนย์บัญชาการ ส่วนที่พักผู้ป่วยจะเป็นที่อาคารลำพู ลำแพน ของสวนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอาคารสถานที่พร้อมอยู่แล้ว
โดยขณะนี้ได้จัดเตรียมที่พักเพื่อพร้อมรองรับผู้ป่วยเรียบร้อย สำหรับรองรับสำหรับคนไข้ที่อาการดีขึ้นก่อนนำส่งกลับบ้านเพื่อนพักที่นี่ 14-21 วัน หากอาการปกติก็สามารถกลับบ้านได้ เบื้องต้นสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 50 คน
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดสงขลาซึ่งขณะนี้มียอดที่เข่าเกณฑ์ จำนวน 270 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 247 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อที่ยีนยันสะสม 23 ราย ซึ่งได้รักษาหายกลับบ้านได้ 3 ราย ดหลือผู้ป่วยอีก20 รายอยู่ตามโรงพยาบาล
ทั้งนี้ ภายในพิธีเปิดทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดนิทรรศการโชว์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมคิดค้นของนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย เช่น หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี เครื่องกดเจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ

You may also like