18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ปศุสัตว์นราฯฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสนามชนไก่ ป้องกันแพร่กระจาย “โควิด19”

 

          ปศุสัตว์นราฯฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสนามชนไก่ ป้องกันแพร่กระจายโควิด19
นราธิวาส-ลุยตรวจสนามชนไก่หลังประกาศเคอร์ฟิวป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิท-19 ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยปัจจุบันระบาดมีความเสี่ยงสูงในการเกิดการแพร่กระจายของโรคนั้น กองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ ได้รณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 โดยใช้นำรถ ASF พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ

วันนี้ 3 เม.ย. นายชาตรี จันทโรจวงศ์ หัวหน้าปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อม นายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ทีมเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถ ASF พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด โดยออกตรวจสนามชนไก่ตำบลลำภู อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสภาพสนามชนไก่และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสนามและภายนอกสนามชนไก่ หลังรัฐบาลประกาศให้มีคำสั่งทุกจังหวัดปิดสนามชนโคชนไก่กัดปลาชกมวยเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการชุมนุมประชาชนจำนวนมากเป็นภาวะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้สั่งปิดสนามชนไก่ อย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากเจ้าของสนามขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลรวมทั้งประกาศของจังหวัดนราธิวาสอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสขนาดนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 15 ราย ทำให้นราธิวาสเร่งเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ปทิตตา หนูสันทัด : ผู้สื่อข่าว จ.นราธิวาส

You may also like