21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สุไหงโกลก ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 3 ฝ่าย ป้องกันฝ่าฝืนเคอร์ฟิว

นอภ. สุไหงโกลก ปล่อยแถว 3 ฝ่าย  ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันฝ่าฝืนเคอร์ฟิว

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 3 เม.ย. 63 หน้าสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโกลก เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร โดยมี พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ ผกก.สภ.สุไหงโกลก พ.ต.อ.ศุภชาติ เวชพร ผกก.ตม.จว.นราธิวาส พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 โดยมีการบูรณาการกำลังพลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรอำเภอสุไหงโกลก  ฝ่ายปกครอง ทหาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 100 นาย
นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโกลก กล่าวว่า การปล่อยแถวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามที่รัฐบาลประกาศ เคอร์ฟิว ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ สำคัญที่สุดคือความร่วมมือจาก พี่น้องประชาชน  ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้ กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้มารวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจ ในการปล่อยแถวในครั้งนี้และขอให้ตระหนักในภาระหน้าที่อันมีเกียรติของท่าน ที่ประชาชนได้ฝากความหวังในชีวิตและความปลอดภัยไว้

ทั้งนี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการวางแผนและพิจารณาจัดกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ ออกตรวจตรา ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และภาคีเครือข่าย จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกำลัง ในวันนี้ ( 3 เม.ย. 63) เวลา 21.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย สายตรวจรถจักรยานยนต์ 1 นาย ต่อ 1 คัน พร้อมจักรยานยนต์คู่ตรวจ สายตรวจรถยนต์เน้นการใช้สัญญาณไฟวับวาบ พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างการรับรู้โดยให้คำแนะนำเรื่องสุขอนามัยตามที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้ และให้มีมาตรการเชิงรุกประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียงให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่ง
ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส

You may also like