19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ธานินทร์ ใจสมุทร” โพสต์ เบื้องหลังนำมุสลิม100คนกลับไทย ระบุทุกคนเข้ากระบวนการกักตัว14วัน

 

นายธานินทร์ ใจสมุทร ได้โพสต์เฟสบุ้คส่วนตัว เกี่ยวกับการเดินทางกลับของพี่น้องมุสลิม 100 คนที่ไปดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซียวันนี้ว่า….

ท่านพี่น้องครับ ตามที่ได้รับทราบกันทางสื่อต่างๆว่าในวันที่ 6 เมษายนนี้ จะมีกลุ่มพี่น้องดะวะห์จากประเทศไทยจำนวน 100 ท่าน เดินทางจากกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย มายังสนามบินหาดใหญ่ตามเวลาที่ได้ทราบกันแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการทั้งหมด ขอให้พี่น้องทุกท่านสบายใจ และไว้ใจได้เลยว่า พวกเขาจะเข้ามายังประเทศไทยอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนตามระเบียบที่ทางราชการได้กำหนดไว้ทุกประการ

และในขณะนี้พวกเขาอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ก็ได้มีการตรวจสุขภาพของพวกเขาแต่ละคนเป็นระยะๆ ได้มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย เจาะเลือด ฯลฯตามระเบียบการต่างๆทั้งหมด โดยมีหนังสือรับรองแพทย์พร้อมบิน fit to fly มีหนังสือรับรองจากสถานทูต และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะสามารถออกมาให้พวกเราได้เห็นหน้า พบหน้ากันได้แต่อย่างใดไม่ แต่พวกเขาทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการ การคัดกรองของระเบียบทางการไทยตามที่ทางท่าอากาศยานและตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ พวกเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอยู่ในระยะเวลาที่จะต้องกักตัวเองเป็นเวลาระยะเวลา 14 วันเพื่อสังเกตุอาการกันทุกคนโดยไม่มีการยกเว้นแต่ประการใดทั้งสิ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้น แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไข ดังนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจกับสิ่งเหล่านี้ได้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดกับพี่น้องชาวพุทธหรือชาวมุสลิม แต่ในฐานะที่เราคนไทยด้วยกัน มีความสำนึกรักบ้านเกิดเหมือนๆกัน จึงจำเป็นที่จะต้องข่วยกันตามความสามารถของแต่ละคนที่จะช่วยกันได้

เหตุผลที่พวกเขาได้เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียก็เนื่องจากว่า ที่เกาะสุลาเวสีได้จัดให้มีการชุมนุมดะวะฮ์ ในภาคพื้นเอเชียขึ้น โดยกำหนดวันที่ 19 – 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายประเทศด้วยกัน สำหรับประเทศไทยเมื่อมีการเชื้อเชิญมาคนไทยก็พร้อมที่จะเดินทางไปร่วมและเช่นเดียวกันเมื่อทางประเทศไทยได้จัดให้มีการชุมนุมดะวะฮ์ทางอินโดนิเซียก็พร้อมที่จะมาร่วมเช่นกัน และเป็นเข่นนี้มาร่วม 30 ปีแล้ว

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ซึ่งกำลังมีการระบาดบางพื้นที่ของอินโดนีเซึย ทำให้ทางผู้จัดงานดังกล่าวได้ยกเลิกงานไปก่อนที่จะถึงกำหนดการจัดงาน คือวันที่ 17 มีนาคม หรือ 2 วัน ก่อนจะถึงวันจัดการประชุม จึงทำให้ในขณะนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมยังรวมตัวกันไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเดินทาง พวกเขาจึงสามารถหลีกเลี่ยงการอยู่แบบหนาแน่นได้ในระดับหนึ่ง เมื่องานถูกยกเลิก พวกเขาก็ได้เข้าทำการพักชั่วคราว ณ โรงแรมแกรนด์สุลาเวสี เพื่อรอการเดินทางกลับประเทศไทยตามวันที่ระบุในตั๋วเดินทาง แต่เนื่องจากคนไทยทั้งหมดที่เดินทางไปร่วมนั้น พวกเขาได้เดินทางแบบซื้อตั๋วไปและกลับแบบระบุวันที่เดินทาง ทำให้ไม่สามารถร่นระยะเวลาลงมาได้ และที่นั่งที้งหมดล้วนถูกต้องจนเต็มทุกเที่ยวบิน และเส้นทาง จาก มากัสสาร์ สู่กัวลาลัมเปอร์นั้น ทางสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ประกาศปิดสนามบิน จึงทำให้ไม่มีเครื่องบินที่จะขึ้น- ลงได้ ดังนั้นตั๋วเครื่องบินของพวกเขา ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานต่อไปได้

พวกเขาจึงได้เดินทางต่อจากเกาะสุลาเวสีไปยังกรุงจาการ์ตา เพื่อประสานงานกับทางสถานทูตไทย เพื่อขออำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาในการทางเดินทางกลับมายังมาตุภูมิซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขา และในขณะที่อยู่ที่กรุงจาการ์ตาพวกเขาก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียและตัวแทนจากสถานทูตไทยอย่างดี แต่เนื่องจากระยะเวลาการเดินทางกลับและค่าใช้จ่ายตลอดเส้นทางที่เพิ่มมากขึ้นทำให้พวกเขาต้องประสบกับปัญหา และไม่มีเครื่องบินมายังประเทศไทย บางสายการบินก็ยกเลิกกระทันหัน

จึงได้มีการประสานงานกันโดยอดีตส.ส. ธานินทร์ ใจสมุทร ได้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม และได้เข้าพบอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อช่วยประสานงานเรื่องการนำคนไทยกลับมาและก็ได้รับการตอบรับด้วยดี โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะเป็นเครื่องบินที่นำเขากลับมายังประเทศไทย ในวันที่ 6 เมษายนนี้ จากต้นทางกรุงจาการ์ตา สู่ปลายทางสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสนามบินสะดวกที่สุดเนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่เป็นคนภาคใต้เกือบทั้งหมดและสะดวกในการกักตัวพวกเขา

ดังนั้นเมื่อพวกเขามาถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วพวกเขาจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและดำเนินการระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ทุกประการจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้มั่นใจว่าพวกเขาจะเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้อง หากพวกเขาไม่ป่วยก็ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน แต่ถ้าหากพบเชื้อพวกเขาจะได้รับการรักษากันทุกคน

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันประสานงานจนทำให้ภาระกิจอันหนักอึ้งนี้ประสบความสำเร็จ จนสามารถนำพวกเขากลับมายังมาตุภูมิอันเป็นบ้านเกิดสุดที่รักของพวกเขาได้

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายช่วยกันดุอาให้พี่น้องเรา 100 ชีวิต ให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและปลอดพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ด้วยเถิด อามีน

ธานินทร์ ใจสมุทร
5/4/63

You may also like