19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ทหารคุมเข้มการระบาดโควิด19 ลาดตะเวนทางน้ำชายแดนตากใบ สุไหงโกลก

ทหารคุมเข้มการระบาดโควิด19 ลาดตะเวนทางน้ำชายแดนตากใบ สุไหงโกลก
จากกรณีมีการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ จังหวัดชายอดภาคใต้อย่างรุนแรงในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุคนไทยได้รับเชื้อมาจากพื้นที่มาเลเซีย เพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจ่ายของไวรัสโควิด19 ได้มีการวางกำลังตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตั้งแต่ตากใบ- สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ 5 เม.ย. พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พันเอกไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  พลโททวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 พ.อ.ศุภชัย สงสังข์ รองผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล ได้เพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตรวจลาดตระเวนเส้นทางทางน้ำ แนวชายฝั่งแนวชายแดนตากใบ-มาเลเซีย ระยะทาง 21 กิโลเมตร (15 ไมล์ทะเล) นอกจากนี้ยังได้มอบของเยี่ยมบำรุงขวัญ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมหน้ากากใส เพื่อใช้ปฏิบัติงาน และเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กองร้อยป้องกันชายแดน กำชับคุมเข้มพรมแดนไทย-มาเลเซีย ด้าน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล รวมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด – 19 จากบุคคลที่อาจจะลักลอบผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ได้ตรวจมาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการติดเชื้อ การคัดกรองบุคคลผ่าน เข้า-ออก รวมทั้งตรวจการบันทึกบุคคล ยานพาหนะในการเข้า – ออก และได้ชี้แจงเน้นย้ำกำลังพลให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
สำหรับสถานการณ์ COVID-19   จากข้อมูลของศูนย์ EOC จังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลา 13:00 น. วันนี้ ( 5เม.ย.)พบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็น 22  ราย รักษาหาย 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจทางปฎิบัติการทั้งหมด 335  ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 12 ราย โรงพยาบาลสุไหงโกลก 2 ราย โรงพยาบาลระแงะ และ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 1 ราย
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ศูนย์ EOC จ.นราธิวาส ปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แนะประชาชน ” อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “ติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยได้จาก กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสุข สายด่วน 1422 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ EOC จังหวัดนราธิวาส โทร 073-642637,073-532056-59 ต่อ 123

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส

You may also like