18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา เตรียมสนามกีฬาพรุค้างคาว​ กักตัวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับจากอินโดฯ

สงขลา เตรียมสนามกีฬาพรุค้างคาว​ กักตัวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับจากอินโดฯ

วันนี้ (5 เม.ย. 63) นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอาคารพักรับรอง ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่พักในระหว่างกักตัวของกลุ่มชาวไทยมุสลิมที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 29 คน ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลา 25 คน เป็นชาวจังหวัดเชียงราย สมุทรปราการ กระบี่ และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน โดยทั้งหมดจะเดินทางมากับเที่ยวบินพิเศษที่บินตรงจากประเทศอินโดนีเซียถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในวันที่ 6 เมษายน 2563 หลังจากผ่านการคัดกรอง และพิธีการตามระเบียบตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ทั้งหมดจะถูกนำมาพักอาคารพักรับรอง ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ทันที สถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่ห่างไกลจากชุมชนและมีระบบรองรับที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก สามารถใช้เป็นที่พักรับรองกลุ่มบุคคลที่ต้องกักตัวได้เป็นอย่างดี

นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 (สงขลา) กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ จะจัดให้ผู้ถูกกักตัวอยู่ห้องละ 1 คน ภายในมีห้องประชุม และห้องโภชนาการ ที่สามารถอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการดูแลด้านอาหารวันละ 3 มื้อ และอุปกรณ์เครื่องใช้ การจัดระบบระยะห่างทางสังคมจนกว่าครบ 14 วัน ในระหว่างนี้ทางแพทย์ พยาบาล จะเฝ้าตรวจดูอาการอย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าไม่มีกการติดเชื้อและปลอดภัย จึงจะให้กลับบ้านได้ หากมีอาการไข้ หรือเข้าข่ายว่าอาจจะติดเชื้อก็จะส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีขอให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่มั่นใจการดำเนินการของศูนย์ฯ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างแน่นอน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like