21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ส.ส.ศาสตรา ผุดโครงการเปลี่ยนเหล้าชุมชน เป็น สเปรย์แอลกอฮอร์

“ ภรรยาตายไม่เสียดายเท่าเหล้าหก
….แต่ยุคนี้อาจจะต่างไป “


นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส. เขต 2 สงขลา พรรคพลังประชารัฐ เผยว่า ตนได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) จัดทำโครงการเปลี่ยนเหล้าชุมชน เป็น สเปรย์แอลกอฮอล์โดย รศ. ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร หัวหน้าโครงการ และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ จับมือกับตน เดินหน้าโครงการเปลี่ยนเหล้าเถื่อนเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในภาคใต้ที่ขาดแคลนสเปรย์แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ

โดยจะเริ่มเดินหน้านำเหล้าผิดกฎหมายที่เป็นของกลางจากกรมสรรพสามิต มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ แทนการใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งขาดตลาด มีราคาสูง และอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อน ถือเป็นโครงการที่ต้องเร่งผลักดันให้เร็วที่สุด เพราะเป็นการนำของกลางที่ “ไม่มีค่า” รอกำจัดมาสกัดเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ “มีค่าอย่างยิ่ง” ในขณะนี้

ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จะนำเหล้าในชุมชนมาสกัดเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% โดยวิธีการกลั่นได้สำเร็จ และได้นำไปแจกจ่ายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทดสอบประสิทธิภาพและมอบหมายให้ตน ซึ่งเป็นส.ส. ในพื้นที่ลองผลักดัน เพื่อให้สามารถนำเหล้าเถื่อนที่กรมสรรพสามิต มาใช้เป็นวัถตุดิบได้อย่างถูกกฎหมาย

“ผมได้ประสานไปยังท่านเลขาฯกระทรวงการคลังแล้ว และจะดำเนินโครงการให้เสร็จต่อไป ถ้ายังไม่ผ่านผมมีแผนสองให้ทุกคนครับ” ส.ส.ศาสตรา กล่าว

#ส.ส.ศาสตรา ศรีปาน
#กลุ่มอาสาพัฒนาบ้านเกิด

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจาก

  • ไลน์ ส.ส.ศาสตรา ศรีปาน 
  • Facebook Fanpage : พลังประชารัฐ ส.ส.ศาสตรา ศรีปาน

You may also like