19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จังหวัดสงขลา ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ เตือนประชาชน !! ยึดหลัก “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” Fact Check By…SongkhlaToday.com

วันนี้ (7 เม.ย. 63) จังหวัดสงขลา ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องของการออกคำสั่งขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกัน สกัดกั้นและยั่บยั่งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ที่ประชุมได้มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 14 เรื่อง การขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยมีสาระสำคัญให้มีการขยายเวลาปิดสถานที่ ในคำสั่งที่ 2/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-12 เมษายน เป็นการขยายเวลาปิดเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2563 สำหรับสถานที่ที่ขยายเวลาสั่งปิดเป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย

1. ร้านอาหาร โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็น แผงลอยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น หรือทางร้านได้จัดให้มีที่นั่งรับประทานแยกเป็นสัดส่วน มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร) ทั้งนี้ให้ทำเครื่องหมายเว้นระยะการเข้าคิวซื้อสินค้า การชำระค่าบริการสินค้าหรือ การเข้ารับบริการต่างๆอย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้มีความแออัด

2. ห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) พื้นที่ตั้งของธนาคารและตคัวแทนผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสาร ที่ได้รับสัญญาสัมปทานของรัฐ ทั้งนี้ให้ทำเครื่องหมายเว้นระยะการเข้าคิวเพื่อรอรับบริการ อย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้มีความแออัด

3. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ

4. ตลาดและตลาดนัด ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งนี้ให้ทำเครื่องหมายเว้นระยะการเข้าคิวซื้อสินค้า การชำระค่าบริการสินค้าหรือการเข้ารับบริการต่างๆ อย่างน้อย 1 เมตร

5. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ตัดเล็บ (ยกเว้นร้านที่ไม่จัดที่นั่งคอยหรือร้านที่ได้จัดให้มีที่นั่งคอยให้แยกเป็นสัดส่วนมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตรและรับลูกค้าได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน) ทั้งนี้ให้จัดเก้าอี้นั่งตัดผมให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

6. สถานที่บริการผิวหนังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

7. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชาและสนามพระเครื่อง พระบูชา

8. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการ

9. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม

และได้มีการพิจารณาเรื่องการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ที่ประชุมได้มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 15/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง โดยได้มีการประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง

ในเขตพื้นที่อำเภอสิงหนคร ประกอบด้วย ชายหาดม่วงงามตลอดแนว ชายหาดจันทร์สว่าง หาดแก้วจุลดิศ และสวนสาธารณในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุ่มกัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ในเขตพื้นที่อำเภอควนเนียง ห้ามประชาชนเข้าไปรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุ่มกันในพื้นที่หาดปากบางภูมีและสวนสาธารณบริเวณชายหาดหมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ ตลอด 24 ชั่วโมง
ในเขตพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ห้ามประชาชนเข้าไปรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุ่มกันบริเวณพื้นที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ (พรุนางตุง) ตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถุงวันที่ 30 เมษายน 2563 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
7 เม.ย. 63

You may also like

You may have missed