19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

พบเที่ยวบินอินโดติดเชื้อแล้ว 42 คนสตูล”มากสุด16”- สงขลา10 Fact Check By.. SongkhlaToday.com

กรณีที่ เมื่อเวลา 16.45 น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 76 คนพร้อมลูกเรือ 35 คนเดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร์  โดยนายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามารอรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ซึ่งผู้โดยสารทั้งหมดแบ่งเป็น จังหวัดสงขลา 20  คนสตูล 26 คน ปัตตานี 14 คน ยะลา 7 คนนราธิวาส 7 คนกทม. 1 คน เชียงราย 1 คน ลูกเรือ 35 คน

ทันทีที่เดินทางมาถึงสนามบินหาดใหญ่ เครื่องจะลงจอดที่หลุมจอดที่ 8 จากนั้นจะให้ผู้โดยสารขึ้นรถที่จัดเตรียมไว้คันละ 20 คน โดยมีมาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวดโดยตั้งแต่เครื่องลงจอดเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินโดยการสวมชุดป้องกันเชื้อ และมีการคัดกรองตั้งแต่บนเครื่องและเดินลงจากเครื่องตามกลุ่มจังหวัดที่มีการแยกมาแล้วหลังจากนั้นขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ไปยังอาคารอเนกประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนสัมภาระของผู้โดยสารทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้นำลงมาและทำการฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมด

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่คัดกรองและตรวจผู้โดยสารทั้งหมด พบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว 42 คน(รายละเอียดตามตาราง)

ทั้งนี้ ผู้โดยสารดีงกล่าว แต่ละจังหวัดได้รับไปกักตัวตามภูมิลำเนาของแต่ละจังหวัด ดังนี้

จังหวัดสงขลา คัดกรองและกักตัว ณ สนามกีฬาพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ ,จังหวัดยะลา คัดกรองที่อาคารนิบง ศูนย์เยาวชนยะลา แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ, จังหวัดปัตตานี คัดครองที่สนามกีฬา อบจ. แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ, จังหวัดนราธิวาส คัดกรองและกักตัวที่ โรงเรียนแสงธรรม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.น.ธ. และจังหวัดสตูล.  คัดกรองและกักตัวที่ วิทยาลัยราชฎัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล  อ.ละงู จังหวัดสตูล

ส่วนชาวจังหวัดเชียงรายและกรุงเทพฯที่เดินทางมาด้วยจังหวัดละ 1 คนเจ้าหน้าที่จากทำการกักตัวรวมกับจังหวัดสงขลา

 

 

You may also like