18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมหน่วยงานในพื้นที่ให้กำลังใจหมอ-พยาบาลสู้โควิด-19

8 เมษายน 63 ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพ ภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร. นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภน นายแพทย์สาธารณสุข น.พ วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมครั้งนี้

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพ ภาคที่ 4ให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปกรณ์แด่บุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีขวัญกำลังใจ และมีพลังเพื่อเป็นแนวหน้าในการดูแลรักษาประชาชนในภาวะวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

น.พ วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวขอบคุณ ได้ส่งมอบน้ำใจร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ที่ผ่านมาโรคโควิดสำหรับผู้ที่ติดไวรัสที่อาการไม่หนักจะใช้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์ ปรากฏว่าเรามีแพทย์และพยาบาลที่สัมผัสโรคไปแล้วเราต้องกักตัว 14 วัน พร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามที่แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นห่วง เราต้องเซฟ หมอ เซฟ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และเซฟครอบครัวเรา หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น และเว้นระยะห่างกับบุคคลอื่น

ทั้งนี้ บุคลกรและเจ้าหน้าที่ เดินมอบดอกไม้ให้กำลังใจทีมแพทย์ ส่วนหน่วยงานต่างๆ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็ง รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว

You may also like