18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘ธานินทร์’แถลงเสียใจ นำกลุ่มดาวะห์กลับมาให้กังวลใจ

วันนี้(8 เมษายน) นายธานินทร์ ใจสมุทร ผู้ประสานงานในการนำกลุ่มคนไทยมุสลิมกลับจากดาวะห์ ประเทศอินโดนีเซีย แถลงผ่านเฟสบุ้คส่วนตัวว่า…..

กระผม นายธานินทร์ ใจสมุทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ผู้ประสานงานนำคนไทยที่ติดค้างในต่างประเทศ เนื่องจากโรคระบาด Covid – 19 กลับสู่ประเทศไทย

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ขณะนี้หลายๆ ภาคส่วนได้ช่วยกัน นำคนไทยที่ติดค้างในต่างแดนกลับสู่ประเทศไทย ซึ่งในนั้นส่วนหนึ่งมีพี่น้องของเราที่ติดค้างอยู่ที่อินโดนีเซียจำนวนหนึ่งได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มงวดตามระเบียบที่กำหนด และหนึ่งในจำนวนนั้นได้รับผลการตรวจที่เป็นบวก ตามที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้

กระผมในฐานะผู้ประสานงานเพื่อนำคนไทยกลับ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังพี่น้องชาวไทย ที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิดความกังวลแก่พี่น้อง ดังนั้น ผมจึงขออภัยมายังพี่น้อง ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

เหตุผลส่วนหนึ่งที่จำเป็น จะต้องนำพี่น้องที่ตกค้างเรานั้นกลับสู่ประเทศไทยก็เนื่องจากว่าหลายๆ พื้นที่ได้มีการระบาดของโรคอย่างกว้างขวางและระบบสาธารณสุขของไทยพยาบาลของไทยมีความพร้อมในการที่จะรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ในระดับมาตรฐานสากลและลดความกังวลพร้อมกับสร้างความอบอุ่นใจให้กับบรรดาญาติพี่น้องของผู้เจ็บป่วยได้ระดับหนึ่ง

พี่น้องที่รักทั้งหลาย เราในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันมีความรักมีความหวงแหนและเฝ้าติดตามข่าวกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งขณะนี้มีพี่น้องของเราที่ติดอยู่ในต่างแดนอีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับรายงานผ่านกระผม จากอินโดนีเซียก็มีจำนวน 100 กว่าท่าน จากประเทศอินเดียอีกจำนวนร่วม 200 ท่าน บางส่วนเป็นนักศึกษา บางส่วนไปในกิจกรรมต่างๆ กัน ซึ่งมีทั้งพี่น้องชาวพุทธและมุสลิม

ลองคิดดูสิว่า 300 กว่าชีวิต ซึ่งพวกเขาได้ฝากความหวังไว้ให้กับเราในการที่จะนำพวกเขาเหล่านั้นกลับสู่ประเทศไทย ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเมื่อกลับมาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่รัดกุมเพื่อกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน ในบริเวณที่กำหนดไว้ ดังนั้นโอกาสที่พวกเขาจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้

จึงขอเรียกร้องให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยกันผลักดันและสนับสนุนให้ภารกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งพวกเขาได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคน

กระผมจึงขออภัยมายังท่านทั้งหลายอีกครั้ง และขอให้เชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยที่จะควบคุมการแพร่ระบาดและสามารถดูแลพวกเขาเหล่านั้นได้

ธานินทร์ ใจสมุทร
ผู้ประสานงานฯ

You may also like