18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

อดีตส.ส.เจือ ราชสีห์ นำทีมงานลงพื้นที่ลุยฉีดยาฆ่าโควิด-19 ช่วยชุมชน

วันนี้ 9 เมษายน พ.ศ.2563 นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทีมงานได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19​ (COVID-19) ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะจะเน้นสถานที่สาธารณะประโยชน์ เช่น ตลาด วัด ศาลาอเนกประสงค์ หรือตามชุมชนและตามหน่วยงานของรัฐที่มีคนด้อยโอกาสอาศัยอยู่ เช่น บ้านพักเด็กสงขลา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา และรพ.สต.ในพื้นที่

โดยนายเจือ ราชสีห์ กล่าวว่า ขณะนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดทุกวันตนจึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยได้นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสบายใจกันมากขึ้น และจะทำแบบนี้ไปเรื่อย​ ๆ​ จนกว่าโรคระบาดไวรัสโควิด-19 จะหมดไปจากประเทศไทย

You may also like