19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“กงสุลจีนสงขลา”มอบอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยบุคลากรการแพทย์ชายแดนใต้ผ่านศอ.บต

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธาราณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบอุปกรณ์ทางแพทย์ให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ พร้อมส่งมอบกำลังใจให้ชาวไทยผ่านพ้นวิกฤต COVID -19 นี้ ไปด้วยกัน

วันนี้ (12 เม.ย. 63) ที่บริเวณด้านหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธาราณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธาราณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา โดยมี ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 5,000 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 50 เครื่องและชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19

ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศจีนเผชิญความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ได้เห็นถึงน้ำใจจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กัน และในยามที่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางมูลนิธิต่างๆ ในประเทศจีน จึงได้ร่วมกันบริจาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีและน้ำใจ ในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยต่อสู้เอาชนะโรค COVID -19 และขอให้พี่น้องชาวไทยและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

สำหรับการส่งมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่พยายามไม่ใกล้ชิดกันเกินไป และการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อระวังการแพร่กระจายของโรคด้วย

You may also like