18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

คำตอบที่รอการค้นหา!! งบโควิด 5 ล้าน “อบจ.สงขลา” “สจ.เต้ง” VS “ปลัดประพันธ์”

เหตุเกิด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สงขลา กรณี ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ไม่เซ็นต์รับสินค้า (เจลล้างมือ/อุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด โควิด – 19) มูลค่า 5.5 ล้านบาท เมื่อ 10 เมษายน 2563

อ่านกันอีกครั้ง…………

“สจ.เต้ง” ว่าที่ร้อยตรี ไกรธนู แกล้วทนงค์
แกนนำ ส.อบจ. ที่ยกคณะมาพบ/คุยกับปลัด อบจ.สงขลา

“วันนี้ทั้งผู้บริหารและข้าราชการต้องมาทบทวนว่า บทบาทการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อบจ.ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง และจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในอนาคตอย่างไร

ขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ ได้มีการบูรณาการการทำงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ซึ่งนอกจากจะล่าช้าแล้ว วันนี้เห็นได้ว่าการบริหารงานของ อบจ.สงขลา ยังมีความขัดแย้งระหว่างข้าราชการกันเอง

หาก อบจ.สงขลา ซึ่งเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีภารกิจดูแลประชาชน เป็นอย่างนี้พี่น้องชาวสงขลาจะพึ่งพาใคร”

VS

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัด อบจ.สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา

“เรื่องนี้ต้องตรวจสอบก่อน”

ในภาพรวม อบจ.สงขลาได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดตลอดมา เช่น การอนุญาต ให้ใช้พื้นที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และโรงเรียนอบจ.สงขลา เพื่อให้จังหวัดใช้ดำเนินการในการป้องกันเชื้อโรค

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าอบจ.สงขลามีความล่าช้าในการช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ จริง เนื่องจากจะต้องมาศึกษาถึงรายละเอียดว่าเรื่องไหนที่สามารถทำได้ และเรื่องไหนที่ไม่สามารถทำได้ ซึ่ง

ล่าสุด ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อซื้อเจลและอุปกรณ์ป้องกัน แต่ต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในรายละเอียดว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

“ผมจะบริหารงานให้อบจ.สงขลาเกิดความโปร่งใสมากที่สุด”

ส่วนสาเหตุที่ไม่ยอมเซ็นตทรับของล็อตแรกนี้ และจะตั้งกรรการตรวจสอบ เนื่องจากมีความกังวลใจ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งหากผิดไปจากที่ระบุไว้ ก็จะได้ดำเนินตรวจสอบต่อไป

You may also like