19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“แม่ทัพภาค4”​รับ-มอบสิ่งของประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด​ ส่งต่อช่วยเหลือปชช.ชายแดนใต้

 

13 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น  แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีรับ – มอบ สิ่งของช่วยเหลือในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19” ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือจากบริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด พร้อมด้วย ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ และบริษัทภาคเอกชนในพื้นที่ มอบแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด – 19 โดยมี พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42, คณะผู้บังคับบัญชา, คณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด ข้าวตราฉัตร, สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982 ) จำกัด และนายกสมาคมน้ำอย่างข้นไทย ร่วมพิธี

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ขอขอบคุณ บริษัท ซีพ อินเตอร์เทรด จำกัด และผู้ร่วมสนับสนุนที่ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเข้าสู่โครงการ “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19” ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง จัดหาสิ่งของอุปโภค – บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน บริษัท และห้างร้านต่างๆ ร่วมสนับสนุนบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด 19 สิ่งของทั้งหมดจะนำไปจัดทำเป็นถุงยังชีพ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านสภาสันติสุขตำบลทำหน้าที่คัดกรองและ กระจายสิ่งของช่วยเหลือประชสชนที่เดือนร้อน ให้เร็วที่สุด สำหรับสถานการณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ ขณะนี้ ต้องขอชื่นชมผู้ที่รู้ตนเองว่ามาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง และแสดงตนเพื่อกักกันตัวยังสถานที่ที่แต่ละจังหวัดจัดไว้ ซึ่งแต่ละชุมชนได้ใช้มาตรการทางสังคม ร่วมกันดูแลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางภาครัฐ โดยใช้ผู้นำชุมชน สภาสันติสุขตำบล ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้ป้องกันการแพรกระจายของเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่

ด้าน คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด ข้าวตราฉัตร กล่าวว่า บริษัท ซีพี เล็งเห็นว่า กองทัพภาคที่ 4 สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ จึงตั้งใจให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นสื่อกลางในการนำสิ่งของอุปโภค – บริโภคที่ได้ส่งมอบให้ในวันนี้ ส่งต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได่รับความเดือนร้อนจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในนามตัวแทนของบริษัท รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก จึงอยากร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19” ของแม่ทัพภาคที่ 4 และส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด ข้าวตราฉัตร ได้มอบข้าวสาร จำนวน 10,000 กิโลกรัม มูลค่า 200,000 บาท และยังได้รับการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบไข่ไก่ จำนวน 5,000 ฟอง พร้อม น้ำดื่ม 2,000 ขวด, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ มอบเจลแอลกอฮอล์ ย้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากผ้า, บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982 ) จำกัด และนายกสมาคมน้ำอย่างข้นไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้สิ่งของอุปโภคบริโภคทั้งหมดจะจัดเป็นชุดถุงยังชีพจำนวน 20,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

 

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์
กอง​อำนวยการ​รักษา​ความมั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า

You may also like