18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ยะลา‘มอบถุงยังชีพ’ให้ประชาชน “พื้นที่เสี่ยง”ที่ถูกปิดทางเข้า-ออก

7 เม.ย. 63 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบสถานการณ์ประจำวัน และติดตามผลการดำเนินการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดยะลา

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 56 คน ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย รักษาหายสะสม 26 ราย

ทั้งนี้ จากการควบคุมพื้นที่ของจังหวัดยะลา บวกกับการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อของจังหวัดยะลาเริ่มน้อยลง อีกทั้ง ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ซึ่งจังหวัดยะลาได้จัดกำลัง อสม. ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านทุกอำเภอในการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้เครื่องเทอร์โมแสกนตรวจวัดอุณหภูมิ และเทศบาลนครยะลา ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจทุกๆ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ด้วยเช่นกัน

สำหรับอำเภอที่ถูกปิดหมู่บ้านทางเข้า-ออก อยู่ในขณะนี้ จะมี 4 อำเภอคือ อำเภอยะหา รามัน บันนังสตา และธารโต ส่วนหมูบ้านที่ถูกปิดทางเข้า-ออก ทางจังหวัดจะมีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19

You may also like