19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

คณะแพทย์ ม.อ. ส่ง “นักรบชุดขาว” 50 คน ลงช่วยทีมแพทย์ภูเก็ต ดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

วันนี้ (15 เม.ย.63) เวลา 12.20 น. นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมทำพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โรงพยาบาลสนาม 2  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – 19 ในจังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

หลังจากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยโควิด – 19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนักจากโรงพยาบาลอื่นๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้  และเปิดโรงพยาบาลสงขลา-นครินทร์ สาขา 2  ณ ศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์และศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการรักษาและต้องพักฟื้นร่างกายให้ปลอดภัย  ซึ่งจากการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยจากการทำหน้าที่ใน 2 พื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้ส่งทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในด้านอื่นๆ ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต (รพ.สนาม 2)

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กล่าวว่า  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ทำหน้าที่ผลิตแพทย์ และมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนใน 14 จังหวัดภาคใต้  ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่ต้องทำงานหนักเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   ในยามทุกข์ร้อนเช่นนี้ นับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเพื่อนแพทย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยอีกด้วย

การสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ.สนาม 2) ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานในหลายๆฝ่าย นับตั้งแต่ผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่สนับสนุนเครื่องบิน 1 ลำ เที่ยวบิน PG8401 นำทีมแพทย์ พยาบาล และทีมงานเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต  รวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของศูนย์กีฬา ภายในมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งศูนย์กีฬา เมื่อปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 140  เตียง โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล ให้การดูแลรักษา ประมาณ 50 คน ทำการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่จำกัด เพื่อให้ทุกคนปลอดเชื้อก่อนที่จะกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวต่อไป นอกจากนี้ ทางคณะทำงานได้นำต้นแบบและประสบการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา  2 ได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

You may also like