21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นราฯ เตรียม “เปิดด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก” เพื่อรับคนไทยจากประเทศมาเลเซีย

จังหวัดนราธิวาส เตรียมเปิดด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก วันที่ 18 เมษายนนี้ เพื่อรับคนไทยจากประเทศมาเลเซีย
วันละ 100 คน คัดกรองเข้มก่อนส่งกักตัวสังเกตอาการที่ศูนย์ Local Quarantine


วันนี้ (16 เม.ย. 63) ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ก่อนที่จะเปิดรับคนไทยจากประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายจักรกฤช อุเทนสุต นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก นายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส พ.ต.สุกฤษฐ์ กาญจนคลอด รอง ผบ.ฉก.นธ. 30 นางจาริณี สังข์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่


นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ในการรองรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ บุคลากร ทั้งทีมคัดกรองจากกระทรวงสาธารณสุข ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทีมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคนไทยที่เข้ามารัฐบาลกำหนดว่าต้องมีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ พร้อมใบรับรองแพทย์ ซึ่งทางด่านรับได้วันละ 100 คนเท่านั้น โดยมีการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การตั้งทีมคัดกรองขึ้นมา 3 จุด จุดแรกคือจุดคัดกรองที่ด่าน ตม. คัดกรองเบื้องต้น มีการวัดอุณหภูมิ จุดที่ 2 เป็นการสอบสวนโรค จากทีมสาธารณสุขโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกันสอบสวนโรค จากนั้นจะมายังจุดที่ 3 ลงทะเบียนประวัติเพื่อส่งศูนย์ Local Quarantine แต่ก่อนที่จะส่งศูนย์ฯก็จะมีการคัดกรองอีกครั้ง โดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถที่จัดให้ และไปยังจุดคัดกรองเพื่อกักตัวสังเกตอาการในจังหวัดตามภูมิลำเนา


ด้านนายจักรกฤช อุเทนสุต นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเตรียมความพร้อมที่จะเปิดด่านอีกครั้ง ในวันที่ 18 เมษายนนี้ โดยด่านจะเปิดเวลา 07.00 – 19.00 น. ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย คือ 100 คนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ทางสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ให้มาล่วงหน้าไม่เกินเที่ยง คนที่มีรายชื่อแต่มาเกินเที่ยงก็ไม่ให้เข้าตามหลักเกณฑ์ เพราะต้องมีการชะลอการเข้าของคนไทยในต่างประเทศ

สำหรับคนที่อยู่นอกรายการ 100 คนอาจมีการข้ามมาทางช่องทางธรรมชาติโดยพฤติกรรมที่ผ่านมา สำหรับทางด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยนำรถของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกไปรับที่หน้าด่าน เพื่อรับคน 100 คนเข้ามาทำให้ไม่ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร โดยให้เข้ามาที่อาคารเพื่อคัดกรองตามกระบวนการคัดกรองให้เร็วที่สุด เพราะมีเงื่อนไขของเวลาในการส่งไปยังภูมิลำเนา เช่น ปัตตานี ยะลา ที่จะต้องใช้เวลาเดินทาง 2 – 3 ชั่วโมง

โดยกระบวนการคัดกรองในวันนี้มีการทดสอบระบบ ที่ได้ตั้งระบบใหม่ที่ในการกรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุลักษณะอาการของแต่ละคนเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อคน ซึ่งต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไปเสียบที่ตัวอ่าน แต่ถ้าเป็นพาสปอร์ตก็จะใช้การคีย์ข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 10 คน สามารถบริการได้ครั้งละ 10 คน ใน 100 คนจะดำเนินการให้เสร็จในระยะเวลาก่อน 13.30 น. ตามกำหนดเวลาที่จะต้องเดินทางไปถึงปลายทาง ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมทั้งหมด รวมถึงการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงช่องทางเดิน ได้จัดระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามา ขอฝากให้ทุกคนทำตามกฎกติกาใหม่นี้ เพื่อให้สามารถเดินทางทำให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยังอาคารสนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นสถานที่พักชั่วคราวสำหรับผู้เดินทางผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก แต่ไม่สามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดปัตตานีและยะลาได้ทันเวลา จะต้องพักค้างคืนในจุดนี้ คาดว่าสามารถรองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 60 – 70 คน แต่หากมีจำนวนของผู้เข้าพักต่ำกว่า 15 คน จะใช้พื้นที่ของ ศูนย์ OTOP ซึ่งอยู่ใกล้กับด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกแทน โดยเทศบาลเมืองสุไหงโกลกได้เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ และจะการทำความสะอาด จัดที่นอนให้ผู้เข้าพักแยกตามสี คือ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสจะจัดรถมารับในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดยะลา ปัตตานี ต่อไป

 

You may also like