18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูล-อบต.ฉลุง เร่งสำรวจ เหตุพายุพัดลมแรงเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน !

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้สั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่างลงพื้นที่พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง สำรวจความเสียหายจากเหตุ พายุพัด ลมแรง ในพื้นที่ตำบลฉลุง หลังวานนี้ (15 เมษายน 2563) ได้เกิดฝนตกหนักพร้อมด้วยลมพัดแรงทำให้ได้พัดพาหลังคาบ้านเรือนและต้นไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ส่งผลให้เกิดความเสียหายจากการสำรวจเบื้องต้น 58 หลังคาเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 โดยบริเวณที่ได้รับความความเสียหายมากสุด จะอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 10 และ 11

เบื้องต้นจากการสำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงได้ทำการมอบกระเบื้องและวัสดุ ซ่อมแซมเพื่อช่วยเหลือและเคลียร์พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยจะเร่งดำเนินการให้แก่เจ้าของบ้านที่เสียหายภายในวันนี้อย่างเร็วที่สุด

สำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง สามารถแจ้งข้อมูลยังสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ หรือที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ฉลุงหมายเลขโทรศัพท์ 074-750797-8 ต่อ สำนักปลัด

You may also like