21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“โรตารี 3330” มอบหน้ากากผ้าจว.นครฯ

 

เวลา 09.00 น. วันนี้( 17 เมษายน 3563) ที่ปฎิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบหน้ากากผ้า 400. ชิ้น และเจลล้างมือ 200 หลอด จากสโมสรโรตารีสากลภาค 3330 โดยนายชานนท์ จิตต์จง นายกสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรีและคณะกรรมการ ร่วมกันมอบ เพื่อให้จังหวัดนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป

You may also like