19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูล -18 รายดาวะห์ยังกักตัวต่อ อีก 8 ราย หลังไม่พบเชื้อ แพทย์อนุญาตให้กลับไปกักตัวที่บ้านหรือชุมชนได้

ที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสตูล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสตูล) แพทย์และพยาบาลตั้งแถวรอรับเพื่อมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีที่ได้กลับบ้านหรือชุมชน โดยคนไทยที่เดินทางกลับมาจากพิธีศาสนาในอินโดนีเซีย และเข้ากักตัวตามแผนควบคุมโรคติดต่อ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 จนครบ 14 วัน

โดย 8 คนไทยกลุ่มนี้เดินทางกลับมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทางอีก 18 คนที่ตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในร่างกาย และมีการแยกชั้นกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ จนครบกำหนด 14 ไม่พบอาการและภาวะแทรกซ้อนของโรคดังกล่าว

ทำให้ทางทีมแพทย์ลงความเห็นควรให้กลับเข้าชุมชนได้ เพื่อไปทำการกักตัวต่อยังบ้านหรือสถานที่ชุมชนจัดเตรียมไว้ต่ออีก 16 วันรวม 30 วันเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่มีเชื้อแล้วจริง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมันต่อคนในชุมชน

นายแพทย์ปวิตร วิณิชชานนท์ ผอ.รพ.สนามจังหวัดสตูล ยอมรับว่า ก่อนเข้ากระบวนการส่งกลับบ้านได้มีทีม สาธารณสุข อสม.กำนัน ผญบ. ให้ความความรู้ชุมชน และคนในครอบครัว รวมทั้งผู้ที่เดินทางกลับ ให้ปฏิบัติตัวในช่วงการกักตัวต่อที่บ้านหรือ ชุมชน พบปัญหาในช่วงแรกเท่านั้นซึ่งขณะนี้ได้สร้างความเข้าใจชุมชนแล้ว

ส่วนกลุ่มคนที่เหลือหลังจากนี้อีก 18 คน (ส่งไปรักษายังรพ.สตูล 4 คน รพ.มอ.หาดใญ่ 1 คน) เหลือ 13 คน รพ.สนามที่พบเชื้อยังคงรักษาตัวอยู่โดยอาการโดยรวมทุกคนมีอาการดีขึ้น

ซึ่งทีมแพทย์ในรพ.ประจำอำเภอต่างๆ วันนี้ก็มีการสลับเปลี่ยนกำลังผลัดที่ 3 คิวของรพ.มะนังเข้าปฏิบัติการ เพื่อเข้าปฏิบัติการยังรพ.สนาม จังหวัดในการดูแลเฝ้าระวังกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

 

 

 

 

อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล…

You may also like