19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ทหารที่พึ่งประชาชน! “ฉก.ทพ.41”​ลุยพื้นที่ทำข้าวกล่องแจก

21 เม.ย.63​ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 (ฉก.ทพ.41)​ จัดทำข้าวกล่องพร้อมขนม จำนวน 200 ชุด มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ฉุกเฉิน​ (โควิด 19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ.ฆาเยาะมาตี ม.2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออกภายในพื้นที่ ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลา

โดยมีกลุ่มสตรีในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมจัดทำ เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

ยามสุข ร่วมเสพ ยามทุกข์ร่วมแบ่งปัน​ วันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจากภัยโควิด ธารน้ำใจได้หลั่งไหลเข้าช่วยเหลือด้วยจิตที่บริสุทธิ์​เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน​ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เศษเงินเพียงเล็กน้อย อาจดูไม่มีค่าสำหรับใครบางคน แต่ถ้าเราร่วมกันเสียสละตามกำลังที่มี จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือมีมากให้มาก มีน้อยให้น้อย ไม่มีให้แรงกายและกำลังใจ นับเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วในยามนี้

You may also like