19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ด่วน ! ผู้ว่าฯสงขลาสั่งปิดด่าน หลังตม. ติดโควิดเพิ่ม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน โดยกำหนดวันเริ่มอนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไต้ 21 จังหวัด 23 ช่องทาง​ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563​ เป็นต้นมา

ในส่วนจังหวัดสขลา ได้กำหนดช่องทางจำนวน 1 ช่องทาง คือ​ จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เดินทางในแต่ละวัน ให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชายแดนทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 2 วัน​ หรือ 48 ชั่วโมง นั้น

จังหวัดสงขลา​ ขอเรียนว่า เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID-19​) โดยพบเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานตวจคนเข้าเมืองประจำจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา อำเภอสะเดา​ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ราย และเจ้าหน้าที่สังกัดตำวจภูรจังหวัดสงขลา จำนวน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่​ ณ จุดผ่านแดนถารด่านสะเดา​ ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) และมีแนวโน้มจะได้รับกาวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-9) เพิ่มขึ้นอีก​ จำนวน 4 ราย

จังหวัดสขลาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19​) ซึ่งอาจจะมีการแพร่ระบาดในบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบกับ​ ต้องปิดพื้ที่บางส่วน​เพื่อดำเนินการทำควมสะอาด ฆ่าเชื้อ​ จึงขอนุญาตเปลี่ยนจุดผ่านคนที่อนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาจากจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา​ ชั่วคราวเป็นเวลา​ 7​ วัน

You may also like